Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Vitajte na webovej stránke obce Haniska


Úradná tabuľa

Pozvánka

Sibírsky Husky Team Haniska organizuje s obcou Haniska 9. ročník CANICROSS a BIKEJORING.

Verejná vyhláška 16.7.2019

V prílohe verejná vyhláška, ktorá povoľuje zmenu stavby pred dokončením "Dialnica D1 Prešov -západ - Prešov juh."

Zmena pracovnej doby - OcU

V prílohe zmena pracovnej doby pracovníkov OcU počas letných prázdnin.

Vyhlaška -3.7.2019

V prílohe vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžiniersku stavbu VTS-Prešov-Haniska, Záborské

Návrh VZN 2/2019

V prílohe návrh VZN 2/2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Haniska.

Dražobná vyhláška - 21.6.2019

V prílohe Dražobná vyhláška na dražbu nehnuteľnosti. Bližšie informácie v prílohe

Zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru -14.6.

ORHaZZ Prešov oznamuje od 14.6. o 10:00 hod. do odvolania zvýšené nebezpečenstvo vzniku požiaru. Bližšie v prílohe.

Verejná vyhláška -13.6.2019

V prílohe Verejná vyhláška Prešov - Haniska PTB -1066 KO.

Verejná vyhláška -12.6.2019

V prílohe Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: "VTS - Prešov, Haniska, Záborské."

Výrobný areál BHS -Sonthofen - 6.6.2019

V prílohe - výrobný areál BHS - zaslanie zámeru. Verejnosť si môže do zámeru nahliadnúť do 27.6. 2019 v úradných hodinách v kancelárii obecného úradu, kde môže podávať aj pripomienky.

Oznámenie o začatí konania

V prílohe oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením "Dialnica D1 Prešov - Prešov -juh".

Śtrajk DPMP, a.s.

V prílohe Oznam o štrajku DPMP,a.s. v piatok 31.5.2019

Výsledky volieb do EP -27.5.2019

V prílohe výsledky volieb do EP v obci Haniska

Rozhodnutie - 22.5.2019

Rozhodnutie o platnosti územného rozhodnutia o miestnení líniovej inžinierskej stavby:"Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1"

Weight pulling 21.5.

V areali Country clubu Pod Furčou sa 25.5.2019 od 9:00 hod. uskutoční 7. ročník Weight Pulling Haniska. Všetci ste vítaní.

Diaľnica - zmena

V prílohe Rozhodnutie - zmena stavby pred dokončením "Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh".

Oznámenie 17.4.2019

Obec Haniska oznamuje podľa § 19 ods. 1 písm. a) zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, že dňom zverejnenia sa začalo obstarávanie aktualizácie územnoplánovacej dokumentácie.

Výluka vlakov 17.4.

V prílohe výluka vlakov dňa 24.4., 25.4., 26.4., od 8:30 hod do 13:40 hod.

VZN č. 1/2019

V prílohe VZN č. 1/2019 O zriadení dobrovoľného hasičského zboru v obci Haniska s prílohami č. 1 Zriaďovacia listina a č. 2 Štatút dobrovoľného hasičského zboru

Oznámenie 10.4.

V prílohe oznámenie o strategickom dokumente Plán udržateľnej mobility prešovského samosprávneho kraja.

Oznámenie 9.4.2019

V prílohe oznámenie o začatí konania a zmene pred dokončením stavba "Dialnica D1 Prešov západ - Prešov juh."

Zápisnica 30.3.2019

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Haniska vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky - II. kolo

Prerušenie distribúcie elektriny -28.3.2019

V prílohe naplánované prerušenie distribúcie elektriny v termíne 15.4. od 7:20 hod do 15:00 hod. - časť obce ul Krompašská,ul. Pod Furčou, ul. Vrbová, ul. Kendická, ul. Tesárska, ul. Veterná, ul. Borkút, ul. Lemešianska od č. 10 po č. 35, záhradkárska osada Motel Stop.

Návrh VZN - 22.3.2019

V prílohe Návrh VZN č. 1 o zriadení hasičského dobrovoľného zboru v obci Haniska

Zápisnica 16.3.2019

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku Haniska vo voľbách prezidenta Slovenskej republiky

Úroveň vytriedenia KO

V prílohe úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2018

Zoznam kandidátov na prezidenta SR -25.2.

V prílohe zoznam zaregistrovaných kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky vo voľbách, ktoré sa budú konať 16.3.2019

Zmeny v MHD -15.2.2019

V prílohe zmeny v MHD počas školských prázdnin.

Voľby prezidenta SR

Obec Haniska zverejňuje emailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu v obci Haniska pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa vykonajú dňa 16.marca 2019 a prípadné druhé kolo týchto volieb dňa 30. marca 2019: podatelna.obechaniska@gmail.com

Obecné fašengové hody

V prílohe pozvánka na obecné fašengové hody.

Predchádzanie vzniku bio odpadov - 7.2.2019

V prílohe -Prijímateľ: Názov: Združenie obcí Ekotorysa, Bajzova 14, 080 01 Haniska IČO: 37937278 Kód projektu: NFP 310010L307 Názov projektu: Predchádzanie vzniku bio odpadov - združenie obcí Ekotorysa Výška finančného príspevku: maximálna výška NFP 114 170,14 EUR

Menovanie zapisovateľky 5.2.2019

V prílohe menovanie zapisovateľky volieb do Európskeho parlamentu.

Informácie pre voliča 5.2.2019

V prílohe informácie pre voliča - voľby do Európskeho parlamentu.

Menovanie zapisovateľky 28.1.2019

V prílohe menovanie zapisovateľky volieb prezidenta

Informácie pre voliča 28.1.2019

V prílohe informácie pre voliča - Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Oznámenie -28.1.2019

V prílohe Oznámenie o termíne verejného zasadania.

Usmernenie -24.1.2019

V prílohe usmernenie pri postupe registrácie chovu s jednou ošípanou na domácu spotrebu

Výzva -21.1.2019

Upozorňujeme občanov ulíc Krompašská a Pod Furčou, ktorí majú vypúšťanie vody zo striech domov na uvedené chodníky, aby tieto boli odstránené z dôvodu namrzania ľadu na chodníka a pošmýknutia sa. Tieto chodníky využívajú každodenne aj detí cestou do materskej školy. Bližšie v prílohe.

Informácia - 14.1.2019

V prílohe informácia k podávaniu priznania k dani z nehnuteľnosti a oznamovacej povinnosti k poplatku za komunálne odpady na rok 2019

Národný týždeň manželstvá -14.1.2019

V prílohe podujatie, ktoré bude prebiehať pod záštitou primátorky mesta Prešov Andrei Turčanovej a predsedu PSK Milana Majerského.

Informácie pre voliča -14.1.2019

V prílohe informácie pre voliča - Voľby prezidenta Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 16.3.2019 od 7:00 do 22:00 hod.Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať v sobotu 30.3.2019 od 7:00 do 22:00 hod.

Zrušenie TP -11.1.2019

Ohlasovňa pobytu v Haniske na návrh spoluvlastníkov domu na ulici Krompašská 68/30, podľa § 7 ods. 1, písm.f zák. č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registra obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších zmien a doplnkov zrušila dňom 11.januára 2019 trvalý pobyt Babuka Ladislav, narodený 10.7.1979.Miestom nového trvalého pobytu je obec Haniska.

Voľné pracovné miesto 9.1.2019

Ponuka voľného pracovného miesta -pomocný pracovník údržby budov a areálov- trvalý pracovný pomer, pracovná doba 7:00 do 15:30 hod., platové podmienky 520 € + osobné ohodnotenie. Požiadavky - stredné odborné vzdelanie, spoľahlivosť, praktické myslenie, precíznosť, vodičské oprávnenie T. Termín nástupu - ihneď.

Verejná vyhláška 3.12.2018

V prílohe verejná vyhláška "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR podprojekt 3 Prešov Aktivita 1".

Pozvánka 3.12.2018

Pozvánka na verejné prerokovanie navrhovanej činnosti "Obaľovačka asfaltových zmesí Prešov - Haniska", dňa 17.12.2018 o 10:00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Prešove.

oznam 3.12.2018

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky upozorňuje - Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov

Oznam - 22.11.2018

Regionálna veterinárna a potravinová správa oznamuje viď príloha....

Kniha o obci Haniska - 14.11.2018

Obec Haniska z príležitosti 730. výročia 1. písomnej zmienky o obci vydala knihu "Haniska - história a súčasnosť." Knihu si môžu vyzdvihnúť občania bezplatne ( 1 kniha - 1 domová jednotka) na obecnom úrade v čase úradných hodín. V prípade záujmu o ďalší výtlačok publikácie cena publikácie - 10€.

Výsledky komunálnych volieb

Výsledky komunálnych volieb v prílohe

Zhromaždenie obyvateľov obce

V prílohe pozvánka na zhromaždenie obyvateľov obce.

Žiadosť o vyvesenie ponuky 29.10.2018

V prílohe žiadosť o vyvesenie ponuky na prevod vlastníctva poľnohospodárskeho pozemku KN -E 123/1 a KN -E 123/3

Rozpočet 25.10.2018

V prílohe viacročný rozpočet na roky2019-2021.

Vykurovacia sezóna -24.10.2018

V prílohe dokument: Nedodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov sa najmä v období vykurovacej sezóny nevypláca.

Šarkaniáda - 15.10.2018

Pozývame malých aj veľkých prežiť pekné sobotňajšie popoludnie na jazdeckom areáli Sihoť - akcia Šarkaniáda. Pripravený bohatý program.Bližie informácie - na plagáte.

Návrh rozpočtu 2.10.2018

V prílohe návrh rozpočtu na rok 2019 podľa funkčných klasifikácií.

Verejná vyhláška -1.10.2018

Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžiniersku líniovú stavbu Prešov Haniska PTB 1066 KO.

Dodatok č.1 - 26.9.2018

V prílohe dodatok č. 1 Návrhu VZN 2/2017 podľa zákona 369/1990 Z.z. o určení názvu ulíc v obci Haniska.

Canicross a Bikejoring

Canicross a Bikejoring - POZOR !!!!!! ZMENA DÁTUMU KONANIA PRETEKOV - AKTUÁLNY DÁTUM 13.10.2018

Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva -24.9.2018

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prešove odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva a vzniku požiaru od 24.9.2018 o 8.00 hod.

Komunitný plán - 24.9.2018

Návrh Komunitného plánu sociálnych služieb obce Haniska na roky 2018 - 2023 si môžete v čase úradných hodín preštudovať, podať pripomienky na obecnom úrade do 9.10.2018 Odpisy, výpisy sa robia na vlastné náklady.

Program odpadového hospodárstva - 20.9.2018

V prílohe "Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016 - 2020 -zaslanie záverečného stanoviska.

Oznámenie - 18.9.2018

V prílohe Oznámenie o strategickom dokumente "Stratégia udržateľného rozvoja dopravy mesta Prešov." Do materiálov je možné nahliadnúť na OcU Haniska, Bajzova 14 počas pracovnej doby. Odpisy, výpisy, kopie sa robia na vlastné náklady.

Zoznam - 18.9.2018

V prílohe zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov do obecného zastupiteľstva obce Haniska

Zoznam - 18.9.2018

V prílohe zoznam zaregistrovaných kandidátov na starostu obce Haniska.

Oznam - 10.9.2018

Oznamujeme kandidátom na starostu a poslancov OcZ, aby kandidátne listiny doručili na Obecný úrad v Haniske najneskôr do 11.9.2018 v čase úradných hodín t.j. 15:30 hod. Po úradných hodinách (do 24:00 hod.)zavolať zapisovateľke miestnej volebnej komisie na t.č. 0907 925 066.

Canicross a Bikejoring - 6.9.2018

Sibírsky Husky Team Haniska organizuje spolu s obcou Haniska 8. ročník Canicrossu a bikejoringu dňa 29. septembra 2018 o 10:00 hod. pre parkoviskom pod Furčou. POZOR !!!! ZMENA DÁTUMU KONANIA PRETEKOV - AKTUÁLNY DÁTUM : 13.10.2018

Ocenení občania - 3.9.2018

V prílohe ocenení občania pri príležitosti 730. výročia 1. písomnej zmienky o obci Haniska.

Menovanie zapisovateľky 30.8.2018

V prílohe menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie

Komunálne voľby

V prílohe informácie ku komunálnym voľbám, konaným dňa 10.11.2018.

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva 3.8.2018

V prílohe Vám zasielame upozornenie času zvýšeného nebezpečenstvá vzniku požiaru dňa 3.8.2018 do odvolania.

Zverejnenie počtu obyvateľov -30.7.2018

V prílohe zverejnenie počtu obyvateľov ku dňu zverejnenia volieb do samosprávy obcí

Informácie pre voliča -30.7.2018

V prílohe Informácie pre voliča pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Oznámenie o dražbe 20.7.2018

Oznámenie o dražbe zn. 070/2018, úpadcu :RoTTeL, parc. 621/58 - zastavané plochy.

Oznámenie 16.7.2018

V prílohe oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10.11.2018

Rozhodnutie - 25.6.2018

V prílohe Rozhodnutie na povolenie zmeny stavby pred dokončením "Dialnica D1 Prešov západ - Prešov - juh."

Verejné zhromaždenie - 25.6.2018

Starosta obce na základe zákona 369/1990 Zb. a novelizácie zákona o obecnom zriadení 70/2018 podľa §11b zvoláva zhromaždenie obyvateľov Hanisky na prerokovanie "Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR, Podprojekt 3 Prešov - Aktivita 1 - Žiadosť o budúcej kúpnej zmluve."

Oznámenie o strategickom dokumente 19.6.2018

V prílohe Oznámenie o strategickom dokumente zmeny a doplnky 2017 Územného plánu mesta Prešov.

Oznámenie -28.5.2018

Na stavbu "Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov juh - zmena stavby pred dokončením oproti pôvodnej projektovej dokumentácií.

VZN 1/2018 - 18.4.2018

V prílohe VZN č.1 o udeľovaní čestného občianstva obce,obecných vyznamenaní a cien obce Haniska

Zámer - - predaj KDS - 18.4.2018

V zmysle §9a ods.1 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 o majetku obce v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia obecného zastupiteľstva v Haniske č.6/4/2018 zo dňa 11.4.2018 obec Haniska zverejňuje zámer formou priameho predaja Káblového distribučného systému v obci Haniska.

Oznámenie -14.3.2018

V prílohe oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu prešovského samosprávneho kraja.

Návrh VZN č. 1 -14.3.2018

V prílohe Návrh VZN č. 1/2018 - o udeľovaní čestného občianstva obce,obecných vyznamenaní a cien obce Haniska.

Zverejnenie

Záverečné stanovisko č. 1818/2018-1.7/df vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24ú2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pečať rozvoja obce - 22.2.2018

Obec Haniska bola Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou SIMS a.s. registrovanou ochranou známkou národného informačného strediska Slovenskej republiky vyhodnotená ako samospráva s predpokladom stabilného rozvoja. Obec Haniska tak získala Pečať rozvoja obcí a miest.

VZN -č. 4/2017 - 1.2.2018

V prílohe VZN č. 4 - o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Haniska.

Výsledky majstrovstiev sveta

Oficialne výsledky z majstrovstiev sveta, kde obec Haniska reprezentoval Ing. Jaroslav Banoci. Blahoželáme. http://www.sleddogsport.net/wp-content/uploads/2015/02/IFSS-WCh-Dryland-2017_FINAL-RESULTS.pdf

Kalendár 2018 - 19.12.2017

Pri príležitosti 730.výročia prvej písomnej zmienky o obci Haniska obecný úrad v spolupráci s Ivanom Šimkovičom vydal kalendár na rok 2018. Môžete si ho bezplatne vyzdvihnúť v čase úradných hodín v kancelárii OcÚ Haniska v počte 1 ks / rodinný dom. Ďalší výtlačok za symbolickú cenu 1,00 €.

Odvoz jedlých olejov -v roku 2018 - 11.12.2017

V roku 2018 bude vykonaný odvoz jedlých olejov v PET fľašiach v dňoch : 17.1., 21.3., 25.5., 9.7., 26.9., 28.11.,

Zaslanie správy o hodnotení 16.11.2017

V prílohe Dialnica D1 Prešov západ - Prešov - juh.

Spinea - začatie prác 7.11.2017

V prílohe výrobný areál Spinea Haniska - Prešov oznámenie o začatí prác

Voľby 2017 do PSK

V prílohe Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja konaných 4.11.2017

VZN č. 3/2017 17.10.2017

V prílohe VZN č. 3 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Haniska

Výzva - 17.10.2017

V prílohe výzva k pripomienkovaniu cestovného poriadku.

Návrh rozpočtu na rok 2018-2020 -17.10.2017

V prílohe návrh rozpočtu na roky 2018-2020

Zoznam zaregistrovaných kandidátov -29.9.2017

V prílohe zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu predsedu PSK a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva. Uvedený zoznam si môžete prečítať aj na OcÚ na tabuli v úradných hodinách.

Linden Flowers - 27.9.2017

Tréningy Linden Flowers - utorok od 16:30 do 19:30 hod., streda - od 17:30 hod. do 19:30 hod.

Poďakovanie -22.8.2017

V prílohe poďakovanie starostu obce.

Źiadosť o schválenie CP od 3.9.2017 4.8.2017

V prílohe CP od 3.9.2017 na schválenie.

Recyklačné stredisko 1.8.2017

V prílohe recyklačné stredisko Prešov - zaslanie zámeru.

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu "Výstavba ZS a RR bod Haniska PO- HAN".

VZN č. 2/2017 17.7.2017

Všeobecne záväzné nariadenia obce Haniska č. 2/2017 o určení názvu ulíc v obci Haniska

Oznámenie - 17.7.2017

V katastrálnom území Prešov sa pripravuje začiatok stavby "D1 Prešov západ - Prešov - juh". Bližšie informácie v prílohe.

Informácie pre voliča - 29.6.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - dátum a čas: v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hod. V prílohe informácie pre voliča

Zoznam

Na základe zosúladenia hrobových miest na miestnom cintoríne s nájomnými zmluvami medzi prenajímateľom a nájomcom Vás žiadame, aby vzniknuté nezrovnalosti zverejnené v prílohe ste vysporiadali na OcÚ v úradných hodinách.

Prešov z neba - 12.4.2017

Príjemná a zaujímavá novinka kniha "Prešov z neba". Odkaz na ONLINE listovač knihy Prešov z neba pre obyvateľov, známych, partnerov, aby sa aj oni mohli pokochať na kráse nášho regiónu z vtáčej perspektívy http://www.cbs.sk/knihy/presov/

VZN obce Haniska 31.3.2017

Všeobecné záväzné nariadenie obce Haniska, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Haniska, ZaD č. 3/2016

Voľba hlavného kontrolóra 31.3.2017

OcZ v súlade s § 18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo v Haniske vyhlásilo na deň 11.5.2017 voľby hlavného kontrolóra obce Haniska

Záverečný účet za rok 2016 - 15.3.2017

V prílohe - Záverečný účet za rok 2016

Upozornenie

Vážení občania, Váš tradičný dodávateľ elektriny, Východoslovenská energetika (VSE), nás upozornila, že v našej obci sa pohybujú podomoví predajcovia s elektrinou, ktorí sa vydávajú za pracovníkov Východoslovenskej energetiky. Občanom dávajú podpisovať nové zmluvy na elektrinu a môže sa Vám tak stať, že bez toho, aby ste o tom vedeli, zmeníte dodávateľa elektriny a nebudete už vo VSE. Ak Vás alebo Vašu rodinu navštívili podomoví predajcovia elektriny a máte podozrenie, že ste boli oklamaní, príďte v deň 30.1.2017 od 11:00 do 12:00 ku obecnému úradu, budú tam pracovníci Východoslovenskej energetiky na označenom aute a poradia Vám.

Pozvánka na otvorenie výstavy

Alica Tokarčíková Vás pozýva na slávnostné otvorenie výstavy gobelínov, ktorá sa uskutoční v priestoroch Obecného úradu v Haniske dňa 27. januára 2017 o 16.h. Výstavu si môžete pozrieť každý utorok od 9:00 - 11:00 a od 13:00 - 15:00 a vo štvrtok od 9:00 - do 11:00 a od 13:00 do 17:00 hod.

Rozpočet na rok 2017

V prílohe Rozpočet na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie na roky 2017 - 2019

Zmeny a doplnky č. 3/2016 ÚPN

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN.

„Kuruci do zbrane!“

Nedeľné popoludnie v Haniske pri Prešove sa 11. septembra 2016 stalo na krátko miestom, kde po 185. rokoch symbolicky v podaní mládežníckych umeleckých kolektívov „povstali“ slovenskí roľníci proti uhorskej šľachte v horúcom lete 1831. Bližšie informácie na linku a foto v galérii http://reginavychod.rtvs.sk/clanky/za-poznanim/115931/vychodoslovenske-rolnicke-povstanie

Žiadosť o súčinnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa SR v súvislosti s výskytom infekčnej anémie koní na Slovensku upravuje Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia SR na rok 2016. Bližšie v žiadosti o súčinnosť

Poďakovanie

V dňoch 26.8.2016 až 28.8.2016 sa konali Dni obce Haniska. V piatok sme začali večerným lampionovým sprievodom na kopec Furča za sprievodu Prešovských heligonkárov, kde bola pripravená vatra. Zapálenie vatry bol najväčším zážitkom pre malých účastníkov. V sobotu sa konal futbalový zápas FK Furča - Chmeľov. Ako predskokani turnaja sa predstavili malí futbalisti obce Haniska. O sobotňajšie pohostenie sa sponzorsky postarala firma Dúha. 28.8.2016 slávnostnou sv. omšou za účasti sponzorov, skautov, jazdcov a ľudového speváckeho súboru Haršačan pokračovali oslavy Dni obce Haniska a tretí ročník jazdeckých pretekov o cenu obce Haniska v miestnej časti obce Sihoť. O 13:00 hodine nasledoval kultúrny program za hojnej účasti občanov, rodákov, sponzorov. Obecné zastupiteľstvo navrhlo počas dní osláv oceniť občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce. Priebeh osláv ukončila večerná diskotéka. Obecné zastupiteľstvo, starosta obce Haniska ďakuje sponzorom, organizátorom a všetkým, ktorí sa zúčastnili príprav a zdarného priebehu tejto akcie.

Zopár rád ako správne triediť odpad

Ešte stále neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.

Dni obce Haniska

Starosta a Obecné zastupiteľstvo obce Haniska Vás srdečne pozývajú na Dní obce Haniska a 3. ročník - Jazdeckých pretekov o cenu obce Haniska. Dátum konania: 26. 8. 2016 - 28. 8. 2016

FK Furča

Pozývame rodičov a ich detí vo veku do 15 rokov na zápis do futbalovej prípravky. Tréningy sa uskutočnia každý piatok od 17:00 do 18.00 hod. na ihrisku v Haniske. Bližšie informácie: 0907 928 091, 0948 009545

Zmeny a doplnky ÚPN obce Haniska

V prílohe zverejňujeme Zmeny a doplnky ÚPN obce Haniska 2016 vo výkresovej podobe a textovej správe. Písomné pripomienky k prerokovaným zmenám je možno predložiť v kancelári Obecného úradu v Haniske do 8.8.2016. V zasadačke obecného úradu sú zverejnené zmeny a doplnky k územnému plánu obce 2007, zmeny a doplnky k územnému plánu 2010 a zmeny a doplnky ÚPN 2016 k nahľadnutiu.

Výsledky Weight Pullingu

V prílohe výsledky Slovenského pohára Weight Pullingu 2016 kategória A,B,D,E. Fotodokumentáciu si môžete pozrieť v Galérii - Weight Pulling 2016

Oznámenie

Obecné zastupiteľstvo v obci Haniska zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce Haniska na prerokovanie Zmien územného plánu obce Haniska dňa 28.7.2016 o 18:00 hod. v budove obecného úradu. Bližšie informácie v prílohe.

VSE

Upozorňujeme občanov na podomových predajcov elektriny. - prichádzajú bez ohlásenia, - vydávajú sa za rozpočtárov, - pýtajú od Vás faktúry, - na mieste Vás tlačia do podpísania novej zmluvy. Bližšie informácia na obecných tabuliach. V prípade akýchkoľvek pochybnosti, predajcov si môžete overiť na bezplatnej Linke 0800 123 532.

Weight Pulling Haniska

Agentúra MONART v spolupráci s obcou Haniska a kolektívom nadšencov a priateľov všetkých psíkov a psov na čele s Jarom Nižnianským, ktorý stal pri zrode tohto športu v obci Vás srdečne pozýva v sobotu 23.7.2016 od 10.00 hod. do oddychového a zábavného areálu Parkovisko v Haniske pri Prešove. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Záverečný účet rok 2015

V prílohe záverečný účet 2015

Zápisnica okrskovej komisie o priebehu hlasovania

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo volebnom okrsku Haniska vo voľbách do Národnej rady SR 5.3.2016 Počet voličov zapísaných v zozname voličov - 550, počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania - 391, počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 4,počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 - 387, počet platných odovzdaných hlasov - 389. Percentuálna účasť na voľbách - 71,1%. STRANA TIP - 4 HLASY, OĹANO - NOVA - 72 HLASOV, ŠANCA -1 HLAS, SME RODINA - 30 HLASOV, STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA - 3 HLASY, KOALICIA SPOLOĆNE ZA SLOVENSKO - 1 HLAS, MOST - HID - 15 HLASOV, SLOVENSKÁ NÁRODNA STRANA - 32 HLASOV, ODVAHA - 2 HLASY, KSS - 3 HLASY, SMER - 116 HLASOV,KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HMUTIE - 21 HLASOV, SLOVENSKÁ OBČIANSKA KOALICIA - 1 HLAS,KOTLEBA ĹUDOVA STRANA NAŠE SLOVENSKO - 30 HLASOV, SIEŤ - 22 HLASOV,SLOBODA A SOLIDARITA - 36 HLASOV.

Výrub stromov

Rozhodnutie na výrub stromov na parcele KNC 298/1, 299/1,299/2 k.ú. Haniska a parcele KNC 649/1 k.ú. Haniska

Oznam

Obec Haniska oznamuje podľa § 19 b odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, že dňa 1.02.2016 sa začalo obstarávanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Haniska.

Výzva

Obecné zastupiteľstvo Obce Haniska na svojom VII. riadnom zasadnutí zo dňa 19.11.2015 prijalo UZNESENIE č. U/11/11/2015 v bode 8 programu zasadnutia : Výzvu občanom respektíve majiteľom nehnuteľnosti v k. ú. Haniska, aby najneskôr do 31. januára 2016 si splnili daňovú povinnosť a priznali si v daňovom priznaní k dani z nehnuteľnosti všetky stavby, ktoré vlastnia v k. ú. Haniska. ( doteraz nezlegalizované).

Viacročný rozpočet na rok 2016 - 2018

V prílohe schválený OcZ viacročný rozpočet na rok 2016 - 2018 v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie.

Voľby na Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča sú zverejnené v prílohe.

Vykurovacia sezóna

Vykurovacia sezóna a dodržiavania zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov.

Zostavy a výsledky turnaja

Dňa 15.8.2015 sa konal futbalový turnaj v kategórii žiaci. V prílohe zverejňujeme zostavy družstiev,výsledky turnaja a poradie turnaja. Najlepšiemu strelcovi turnaja Jurkovi Schulzovi srdečne blahoželáme.

Správa auditora 2014

Vážení občania, Správu auditora za rok 2014 si môžete prečítať v sekcii Samospráva - Zápisy a uznesenia

WEIGHT PULLING Haniska 2015

Dňa 23.5. 2015 sa konalo 2. kolo Slovenského pohára WEIGHT PULLING Haniska 2015. Oficiálne výsledky v prílohe a zábery nájdete v zložke Galéria.

Záverečný účet obce Haniska

Vážení občania, záverečný účet obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 nájdete - Samospráva - Zápisy a uznesenia.

Podpora športu v obci

Spoločnosť O.S.V.O,comp,a.s. podporila športové podujatia v obci darovacím šekom na 500,00 €

Energetický certifikát

V prílohe si môžete pozrieť energetický certifikát od nezávislej auditorskej spoločnosti ENVIROS, ktorá vykonáva energetické audity pre Europskú banku pre obnovu a rozvoj a pamätnú plaketu k slávnostnému odovzdaniu LED verejného osvetlenia do prevádzky.

Oznam

Z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej ochrany, ako aj zdravotnej a hygienickej prevencie Kominárstvo T.REX, Prešov ponúka čistenie komínov (tuhé a plynové palivo) za 15€/ks.Kontakt : 0903 527 466, email: kominar.halasz@gmail.com

Stravovanie seniorov

Zariadenie opatrovateľskej služby a dom ošetrovateľskej služby G a b r i e l a n.p. ponúka možnosť podávania obedov vo svojom zariadení alebo dovozom domov. Cena obedov 2,00 €.

Vážení občania

Slávnostný príhovor na ustanovujúcom zasadnutí OcZ 2.1.2015 odchádzajúceho starostu Ing. Jána Pavuka a slávnostný príhovor novozvoleného starostu Ladislava Šimkoviča si môžete prečítať v sekcii: Samospráva - Obecné zastupiteľstvo - Závery z rokovania

Výjazdové merania

Informácia o geopatogénnych zónach geoanomáliach a ich účinkoch na zdravé bývanie nájdete v prílohe.

Projekt Rozšírenie kanalizácie

Projekt Rozšírenie kanalizácie Haniska je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Monitorovanie obce

Obec Haniska je monitorovaná kamerovým systémom z dotácie štátneho rozpočtu MV 2014 v oblasti prevencie kriminality, názov projektu: Rozšírenie kamerového systému v obci Haniska za účelom zvýšenia bezpečnosti. "Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality."

Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2015

Návrh viacročného rozpočtu na rok 2015 v rozsahu hlavných kategórii ekonomickej kvalifikácie a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Haniska na rok 2015

Zoznam

Zoznam sídiel stavebných úradov prešovského kraja

Opatrenia na provizórnej protipovodňovej hrádzi

Dňa 19.6.2014 na 3. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva bola v bode 7 programu vykonaná kontrola vykonaných prác na provizórnej protipovodňovej hrádzi pozdĺž toku rieky Torysa.Prijaté uznesenie je zverejnené v prílohe.

Projekt "Pomník roľníckej zmluvy"

Projekt "Pomník roľníckej vzbury" bol spolu financovaný dotáciou zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry z programu 1. Obnovte si svoj dom, podprogramu 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok na rok 2014.

Logo

Oznam

Vážení občania Správa hlavného kontrolóra za rok 2013 a Stanovisko nezávislého auditora sa nachádza v sekcii Samospráva - Zápisy a uznesenia

Projekt "Prevencia kriminality"

Projekt "Prevencia kriminality - bezpečná obec, bezpeční občania" bol spolu financovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Obvodného úradu Prešov z Programu 06VOK-prevencia kriminality.

Projekt "Pomník roľníckej zmluvy"

Projekt "Pomník roľníckej vzbury" bol spolu financovaný dotáciou zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2013 na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva.

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2014

Odporúčania pre občanov

Odporúčania pre občanov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Oznamy civilnej obrany

Informácia pre občanov

Verejná vyhláška -12.6.2019

V prílohe verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie územného konania na inžiniersku líniovú stavbu: "VTS- Prešov, Haniska, Záborské".

VZN č. 1/2019

V prílohe všeobecné záväzné nariadenie obce č. 1/2019 - O zriadení dobrovoľného hasičského zboru v obci Haniska s prílohami č. 1 Zriaďovacia listina, č. 2 Štatút dobrovoľného hasičského zboru obce Haniska

Návrh rozpočtu 2.10.2018

V prílohe návrh rozpočtu na rok 2019 podľa funkčnej klasifikácie.

Oznámenie -28.5.2018

Na stavbu "Diaľnica D1 Prešov západ - Prešov - juh" - zmena stavby pred dokončením oproti projektovej dokumentácii.

Pečať rozvoja obce - 22.2.2018

Obec Haniska bola Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou SIMS vyhodnotená ako samospráva s predpokladom stabilného rozvoja obce a tak získala Pečať rozvoja obcí a miest.