Obec Haniska

22. marca 2018, meniny má Beňadik

Vitajte na webovej stránke obce Haniska


Úradná tabuľa

Hodina zeme -22.3.2018

Hodina Zeme je globálnym projektom, ktorého hlavnou myšlienkou je upozorniť na existenciu problémov ako sú globálne utepľovanie, znečistenie našej planéty, klimatické zmeny. Obec Haniska sa zapája do projektu dňa 24.3.2018 v čase od 20:30 do 21:30 hod. vypnutím pouličného osvetlenia.

Oznámenie -14.3.2018

V prílohe oznámenie o prerokovaní návrhu územného plánu prešovského samosprávneho kraja.

Návrh VZN č. 1 -14.3.2018

V prílohe Návrh VZN č. 1/2018 - o udeľovaní čestného občianstva obce,obecných vyznamenaní a cien obce Haniska.

Zverejnenie

Záverečné stanovisko č. 1818/2018-1.7/df vydané Ministerstvom životného prostredia SR podľa zákona č. 24ú2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vážení občania,

čitatelia portálu Prešov 24 v špeciálnom hlasovaní rozhodujú o najsympatickejšej dedine v okrese Prešov. V hre je aj naša obec. Najúspešnejšie obce dostanú po hlasovaní priestor na spravodajskom webe, kde ich portál predstaví bližšie, zoznámi čitateľov s ich zaujímavosťami a poskytneme na to priestor aj samotným hlavám daných dedín. Chceme Vás ubezpečiť, že nejde o žiadnu platenú službu. Všetko je zadarmo a naším cieľom je nájsť a ukázať to krásne, čo okolité dediny ponúkajú. Hlasovať sa dá jednoducho, kliknutím na vybranú obec v tomto článku: http://presov.dnes24.sk/velky-suboj-dedin-presovskeho-okresu-dajte-hlas-tej-najsympatickejsej-292556

Pečať rozvoja obce - 22.2.2018

Obec Haniska bola Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou SIMS a.s. registrovanou ochranou známkou národného informačného strediska Slovenskej republiky vyhodnotená ako samospráva s predpokladom stabilného rozvoja. Obec Haniska tak získala Pečať rozvoja obcí a miest.

VZN -č. 4/2017 - 1.2.2018

V prílohe VZN č. 4 - o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Haniska.

Výsledky majstrovstiev sveta

Oficialne výsledky z majstrovstiev sveta, kde obec Haniska reprezentoval Ing. Jaroslav Banoci. Blahoželáme. http://www.sleddogsport.net/wp-content/uploads/2015/02/IFSS-WCh-Dryland-2017_FINAL-RESULTS.pdf

Vianoce 2017 - 22.12.2017

Príjemné vianočné sviatky prežité v pohode a v porozumení želajú starosta obce Haniska, pracovníci OcÚ a obecné zastupiteľstvo.

Kalendár 2018 - 19.12.2017

Pri príležitosti 730.výročia prvej písomnej zmienky o obci Haniska obecný úrad v spolupráci s Ivanom Šimkovičom vydal kalendár na rok 2018. Môžete si ho bezplatne vyzdvihnúť v čase úradných hodín v kancelárii OcÚ Haniska v počte 1 ks / rodinný dom. Ďalší výtlačok za symbolickú cenu 1,00 €.

Odvoz jedlých olejov -v roku 2018 - 11.12.2017

V roku 2018 bude vykonaný odvoz jedlých olejov v PET fľašiach v dňoch : 17.1., 21.3., 25.5., 9.7., 26.9., 28.11.,

Pozvánka na Mikuláša 28.11.2017

Obec Haniska Vás pozýva na Mikuláša.

Zaslanie správy o hodnotení 16.11.2017

V prílohe Dialnica D1 Prešov západ - Prešov - juh.

Spinea - začatie prác 7.11.2017

V prílohe výrobný areál Spinea Haniska - Prešov oznámenie o začatí prác

Voľby 2017 do PSK

V prílohe Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách do orgánov Prešovského samosprávneho kraja konaných 4.11.2017

VZN č. 3/2017 17.10.2017

V prílohe VZN č. 3 o umiestňovaní volebných plagátov na území obce Haniska

Výzva - 17.10.2017

V prílohe výzva k pripomienkovaniu cestovného poriadku.

Návrh rozpočtu na rok 2018-2020 -17.10.2017

V prílohe návrh rozpočtu na roky 2018-2020

Zoznam zaregistrovaných kandidátov -29.9.2017

V prílohe zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľbu predsedu PSK a zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva. Uvedený zoznam si môžete prečítať aj na OcÚ na tabuli v úradných hodinách.

Linden Flowers - 27.9.2017

Tréningy Linden Flowers - utorok od 16:30 do 19:30 hod., streda - od 17:30 hod. do 19:30 hod.

Poďakovanie -22.8.2017

V prílohe poďakovanie starostu obce.

Źiadosť o schválenie CP od 3.9.2017 4.8.2017

V prílohe CP od 3.9.2017 na schválenie.

Recyklačné stredisko 1.8.2017

V prílohe recyklačné stredisko Prešov - zaslanie zámeru.

Verejná vyhláška

Oznámenie o začatí územného konania pre líniovú inžiniersku stavbu "Výstavba ZS a RR bod Haniska PO- HAN".

VZN č. 2/2017 17.7.2017

Všeobecne záväzné nariadenia obce Haniska č. 2/2017 o určení názvu ulíc v obci Haniska

Oznámenie - 17.7.2017

V katastrálnom území Prešov sa pripravuje začiatok stavby "D1 Prešov západ - Prešov - juh". Bližšie informácie v prílohe.

Informácie pre voliča - 29.6.2017

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - dátum a čas: v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 hod. V prílohe informácie pre voliča

Zoznam

Na základe zosúladenia hrobových miest na miestnom cintoríne s nájomnými zmluvami medzi prenajímateľom a nájomcom Vás žiadame, aby vzniknuté nezrovnalosti zverejnené v prílohe ste vysporiadali na OcÚ v úradných hodinách.

Prešov z neba - 12.4.2017

Príjemná a zaujímavá novinka kniha "Prešov z neba". Odkaz na ONLINE listovač knihy Prešov z neba pre obyvateľov, známych, partnerov, aby sa aj oni mohli pokochať na kráse nášho regiónu z vtáčej perspektívy http://www.cbs.sk/knihy/presov/

VZN obce Haniska 31.3.2017

Všeobecné záväzné nariadenie obce Haniska, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu obce Haniska, ZaD č. 3/2016

Voľba hlavného kontrolóra 31.3.2017

OcZ v súlade s § 18a zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení Obecné zastupiteľstvo v Haniske vyhlásilo na deň 11.5.2017 voľby hlavného kontrolóra obce Haniska

Záverečný účet za rok 2016 - 15.3.2017

V prílohe - Záverečný účet za rok 2016

Upozornenie

Vážení občania, Váš tradičný dodávateľ elektriny, Východoslovenská energetika (VSE), nás upozornila, že v našej obci sa pohybujú podomoví predajcovia s elektrinou, ktorí sa vydávajú za pracovníkov Východoslovenskej energetiky. Občanom dávajú podpisovať nové zmluvy na elektrinu a môže sa Vám tak stať, že bez toho, aby ste o tom vedeli, zmeníte dodávateľa elektriny a nebudete už vo VSE. Ak Vás alebo Vašu rodinu navštívili podomoví predajcovia elektriny a máte podozrenie, že ste boli oklamaní, príďte v deň 30.1.2017 od 11:00 do 12:00 ku obecnému úradu, budú tam pracovníci Východoslovenskej energetiky na označenom aute a poradia Vám.

Pozvánka na otvorenie výstavy

Alica Tokarčíková Vás pozýva na slávnostné otvorenie výstavy gobelínov, ktorá sa uskutoční v priestoroch Obecného úradu v Haniske dňa 27. januára 2017 o 16.h. Výstavu si môžete pozrieť každý utorok od 9:00 - 11:00 a od 13:00 - 15:00 a vo štvrtok od 9:00 - do 11:00 a od 13:00 do 17:00 hod.

Vývoz jedných olejov

Jedlé oleje sa budú v roku 2017 odvážať v týchto termínoch: 18.1., 22.3., 25.5.,7.7. ,27.9. ,28.11., Vodič príde nazbieraný olej vyzdvihnúť na obecný úrad v priebehu dňa.

Rozpočet na rok 2017

V prílohe Rozpočet na rok 2017 a návrh viacročného rozpočtu v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie na roky 2017 - 2019

Zmeny a doplnky č. 3/2016 ÚPN

Zmeny a doplnky č. 3 ÚPN.

„Kuruci do zbrane!“

Nedeľné popoludnie v Haniske pri Prešove sa 11. septembra 2016 stalo na krátko miestom, kde po 185. rokoch symbolicky v podaní mládežníckych umeleckých kolektívov „povstali“ slovenskí roľníci proti uhorskej šľachte v horúcom lete 1831. Bližšie informácie na linku a foto v galérii http://reginavychod.rtvs.sk/clanky/za-poznanim/115931/vychodoslovenske-rolnicke-povstanie

Žiadosť o súčinnosť

Štátna veterinárna a potravinová správa SR v súvislosti s výskytom infekčnej anémie koní na Slovensku upravuje Plán veterinárnej prevencie a ochrany štátneho územia SR na rok 2016. Bližšie v žiadosti o súčinnosť

Poďakovanie

V dňoch 26.8.2016 až 28.8.2016 sa konali Dni obce Haniska. V piatok sme začali večerným lampionovým sprievodom na kopec Furča za sprievodu Prešovských heligonkárov, kde bola pripravená vatra. Zapálenie vatry bol najväčším zážitkom pre malých účastníkov. V sobotu sa konal futbalový zápas FK Furča - Chmeľov. Ako predskokani turnaja sa predstavili malí futbalisti obce Haniska. O sobotňajšie pohostenie sa sponzorsky postarala firma Dúha. 28.8.2016 slávnostnou sv. omšou za účasti sponzorov, skautov, jazdcov a ľudového speváckeho súboru Haršačan pokračovali oslavy Dni obce Haniska a tretí ročník jazdeckých pretekov o cenu obce Haniska v miestnej časti obce Sihoť. O 13:00 hodine nasledoval kultúrny program za hojnej účasti občanov, rodákov, sponzorov. Obecné zastupiteľstvo navrhlo počas dní osláv oceniť občanov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce. Priebeh osláv ukončila večerná diskotéka. Obecné zastupiteľstvo, starosta obce Haniska ďakuje sponzorom, organizátorom a všetkým, ktorí sa zúčastnili príprav a zdarného priebehu tejto akcie.

Zopár rád ako správne triediť odpad

Ešte stále neviete, čo kam patrí? Zopár rád ako správne triediť odpad.

Dni obce Haniska

Starosta a Obecné zastupiteľstvo obce Haniska Vás srdečne pozývajú na Dní obce Haniska a 3. ročník - Jazdeckých pretekov o cenu obce Haniska. Dátum konania: 26. 8. 2016 - 28. 8. 2016

FK Furča

Pozývame rodičov a ich detí vo veku do 15 rokov na zápis do futbalovej prípravky. Tréningy sa uskutočnia každý piatok od 17:00 do 18.00 hod. na ihrisku v Haniske. Bližšie informácie: 0907 928 091, 0948 009545

Zmeny a doplnky ÚPN obce Haniska

V prílohe zverejňujeme Zmeny a doplnky ÚPN obce Haniska 2016 vo výkresovej podobe a textovej správe. Písomné pripomienky k prerokovaným zmenám je možno predložiť v kancelári Obecného úradu v Haniske do 8.8.2016. V zasadačke obecného úradu sú zverejnené zmeny a doplnky k územnému plánu obce 2007, zmeny a doplnky k územnému plánu 2010 a zmeny a doplnky ÚPN 2016 k nahľadnutiu.

Výsledky Weight Pullingu

V prílohe výsledky Slovenského pohára Weight Pullingu 2016 kategória A,B,D,E. Fotodokumentáciu si môžete pozrieť v Galérii - Weight Pulling 2016

Oznámenie

Obecné zastupiteľstvo v obci Haniska zvoláva zhromaždenie obyvateľov obce Haniska na prerokovanie Zmien územného plánu obce Haniska dňa 28.7.2016 o 18:00 hod. v budove obecného úradu. Bližšie informácie v prílohe.

VSE

Upozorňujeme občanov na podomových predajcov elektriny. - prichádzajú bez ohlásenia, - vydávajú sa za rozpočtárov, - pýtajú od Vás faktúry, - na mieste Vás tlačia do podpísania novej zmluvy. Bližšie informácia na obecných tabuliach. V prípade akýchkoľvek pochybnosti, predajcov si môžete overiť na bezplatnej Linke 0800 123 532.

Weight Pulling Haniska

Agentúra MONART v spolupráci s obcou Haniska a kolektívom nadšencov a priateľov všetkých psíkov a psov na čele s Jarom Nižnianským, ktorý stal pri zrode tohto športu v obci Vás srdečne pozýva v sobotu 23.7.2016 od 10.00 hod. do oddychového a zábavného areálu Parkovisko v Haniske pri Prešove. Bližšie informácie v priloženom letáku.

Záverečný účet rok 2015

V prílohe záverečný účet 2015

Zápisnica okrskovej komisie o priebehu hlasovania

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu hlasovania vo volebnom okrsku Haniska vo voľbách do Národnej rady SR 5.3.2016 Počet voličov zapísaných v zozname voličov - 550, počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania - 391, počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny 4,počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 24 - 387, počet platných odovzdaných hlasov - 389. Percentuálna účasť na voľbách - 71,1%. STRANA TIP - 4 HLASY, OĹANO - NOVA - 72 HLASOV, ŠANCA -1 HLAS, SME RODINA - 30 HLASOV, STRANA ZELENÝCH SLOVENSKA - 3 HLASY, KOALICIA SPOLOĆNE ZA SLOVENSKO - 1 HLAS, MOST - HID - 15 HLASOV, SLOVENSKÁ NÁRODNA STRANA - 32 HLASOV, ODVAHA - 2 HLASY, KSS - 3 HLASY, SMER - 116 HLASOV,KRESŤANSKODEMOKRATICKÉ HMUTIE - 21 HLASOV, SLOVENSKÁ OBČIANSKA KOALICIA - 1 HLAS,KOTLEBA ĹUDOVA STRANA NAŠE SLOVENSKO - 30 HLASOV, SIEŤ - 22 HLASOV,SLOBODA A SOLIDARITA - 36 HLASOV.

Výrub stromov

Rozhodnutie na výrub stromov na parcele KNC 298/1, 299/1,299/2 k.ú. Haniska a parcele KNC 649/1 k.ú. Haniska

Oznam

Obec Haniska oznamuje podľa § 19 b odst. 1 písm. a) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, že dňa 1.02.2016 sa začalo obstarávanie Zmien a doplnkov územného plánu obce Haniska.

Výzva

Obecné zastupiteľstvo Obce Haniska na svojom VII. riadnom zasadnutí zo dňa 19.11.2015 prijalo UZNESENIE č. U/11/11/2015 v bode 8 programu zasadnutia : Výzvu občanom respektíve majiteľom nehnuteľnosti v k. ú. Haniska, aby najneskôr do 31. januára 2016 si splnili daňovú povinnosť a priznali si v daňovom priznaní k dani z nehnuteľnosti všetky stavby, ktoré vlastnia v k. ú. Haniska. ( doteraz nezlegalizované).

Viacročný rozpočet na rok 2016 - 2018

V prílohe schválený OcZ viacročný rozpočet na rok 2016 - 2018 v rozsahu hlavných kategórií ekonomickej klasifikácie.

Voľby na Národnej rady Slovenskej republiky

Informácie pre voliča sú zverejnené v prílohe.

Vykurovacia sezóna

Vykurovacia sezóna a dodržiavania zásad protipožiarnej bezpečnosti pri používaní vykurovacích telies a komínov.

Zostavy a výsledky turnaja

Dňa 15.8.2015 sa konal futbalový turnaj v kategórii žiaci. V prílohe zverejňujeme zostavy družstiev,výsledky turnaja a poradie turnaja. Najlepšiemu strelcovi turnaja Jurkovi Schulzovi srdečne blahoželáme.

Správa auditora 2014

Vážení občania, Správu auditora za rok 2014 si môžete prečítať v sekcii Samospráva - Zápisy a uznesenia

WEIGHT PULLING Haniska 2015

Dňa 23.5. 2015 sa konalo 2. kolo Slovenského pohára WEIGHT PULLING Haniska 2015. Oficiálne výsledky v prílohe a zábery nájdete v zložke Galéria.

Záverečný účet obce Haniska

Vážení občania, záverečný účet obce Haniska a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 nájdete - Samospráva - Zápisy a uznesenia.

Podpora športu v obci

Spoločnosť O.S.V.O,comp,a.s. podporila športové podujatia v obci darovacím šekom na 500,00 €

Energetický certifikát

V prílohe si môžete pozrieť energetický certifikát od nezávislej auditorskej spoločnosti ENVIROS, ktorá vykonáva energetické audity pre Europskú banku pre obnovu a rozvoj a pamätnú plaketu k slávnostnému odovzdaniu LED verejného osvetlenia do prevádzky.

Oznam

Z dôvodu zabezpečenia protipožiarnej ochrany, ako aj zdravotnej a hygienickej prevencie Kominárstvo T.REX, Prešov ponúka čistenie komínov (tuhé a plynové palivo) za 15€/ks.Kontakt : 0903 527 466, email: kominar.halasz@gmail.com

Stravovanie seniorov

Zariadenie opatrovateľskej služby a dom ošetrovateľskej služby G a b r i e l a n.p. ponúka možnosť podávania obedov vo svojom zariadení alebo dovozom domov. Cena obedov 2,00 €.

Vážení občania

Slávnostný príhovor na ustanovujúcom zasadnutí OcZ 2.1.2015 odchádzajúceho starostu Ing. Jána Pavuka a slávnostný príhovor novozvoleného starostu Ladislava Šimkoviča si môžete prečítať v sekcii: Samospráva - Obecné zastupiteľstvo - Závery z rokovania

Výjazdové merania

Informácia o geopatogénnych zónach geoanomáliach a ich účinkoch na zdravé bývanie nájdete v prílohe.

Projekt Rozšírenie kanalizácie

Projekt Rozšírenie kanalizácie Haniska je spolufinancovaný z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj v rámci Operačného programu Životné prostredie.

Monitorovanie obce

Obec Haniska je monitorovaná kamerovým systémom z dotácie štátneho rozpočtu MV 2014 v oblasti prevencie kriminality, názov projektu: Rozšírenie kamerového systému v obci Haniska za účelom zvýšenia bezpečnosti. "Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality."

Návrh viacročného rozpočtu obce na rok 2015

Návrh viacročného rozpočtu na rok 2015 v rozsahu hlavných kategórii ekonomickej kvalifikácie a stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Haniska na rok 2015

Zoznam

Zoznam sídiel stavebných úradov prešovského kraja

Opatrenia na provizórnej protipovodňovej hrádzi

Dňa 19.6.2014 na 3. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva bola v bode 7 programu vykonaná kontrola vykonaných prác na provizórnej protipovodňovej hrádzi pozdĺž toku rieky Torysa.Prijaté uznesenie je zverejnené v prílohe.

Projekt "Pomník roľníckej zmluvy"

Projekt "Pomník roľníckej vzbury" bol spolu financovaný dotáciou zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry z programu 1. Obnovte si svoj dom, podprogramu 1.1. Obnova kultúrnych pamiatok na rok 2014.

Logo

Oznam

Vážení občania Správa hlavného kontrolóra za rok 2013 a Stanovisko nezávislého auditora sa nachádza v sekcii Samospráva - Zápisy a uznesenia

Projekt "Prevencia kriminality"

Projekt "Prevencia kriminality - bezpečná obec, bezpeční občania" bol spolu financovaný zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom Obvodného úradu Prešov z Programu 06VOK-prevencia kriminality.

Projekt "Pomník roľníckej zmluvy"

Projekt "Pomník roľníckej vzbury" bol spolu financovaný dotáciou zo ŠR prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky 2013 na ochranu, obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva.

Rozpočet

Schválený rozpočet na rok 2014

Odporúčania pre občanov

Odporúčania pre občanov v prípade vzniku mimoriadnej udalosti.

Oznamy civilnej obrany

Informácia pre občanov

Pečať rozvoja obce - 22.2.2018

Obec Haniska bola Slovenskou informačnou a marketingovou spoločnosťou SIMS vyhodnotená ako samospráva s predpokladom stabilného rozvoja obce a tak získala Pečať rozvoja obcí a miest.