Obec Haniska

24. marca 2019, meniny má Gabriel

Faktúry

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle NARIADENIA VLÁDY SR č.118 zo dňa 3. marca 2011 s účinnosťou od 1.5.2011.

Faktúry za rok 2019
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia s DPH Dátum prijatia faktúry Dátum zaplatenia faktúry Spôsob úhrady faktúry
60110449 RTVS, Bratislava 36857432 služby 55,74 € 4.1.2019 4.1.2019 PP
44074/0600 Pozemkový fond, Bratislava 17335345 prenájom pozemkov 282,85 € 3.12.2018 4.1.2019 PP
4032019 GRENKELEASING, Bratislava 43878989 leasing 347,76 € 4.1.2019 4.1.2019 PP
1600021090 O2, Bratislava 35848863 služby 14,26 € 4.1.2019 4.1.2019 PP
312812165 Abiset, Malacky 36289141 aktualizácia stravovacieho programu v MŚ 79,00 € 4.1.2019 4.1.2019 PP
7901002064 Up Slovensko, Bratislava 31396674 jedálne kupony 451,09 € 4.1.2019 4.1.2019 pp
101800003 Fotovolt, Energia s.r.o.Martinská 2, Haniska 45713481 fotografické služby 132,00 € 31.12.2018 4.1.2019 PP
17330/18 Fúra, Rozhanovce 36211451 nálepky 60,00 € 31.12.2018 4.1.2019 PP
180858 ATH-PO, Ĺubotice 46727540 činnosť OPP,BOZP,PZS 252,00 € 31.12.2018 4.1.2019 PP
2124632336 VVS, Košice 36570460 zrážkové vody 617,36 € 7.1.2019 7.1.2019 PP
1811318 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1368,27 € 7.1.2019 7.1.2019 PP
60110449 RTVS, Bratislava 36857432 poplatok 70,90 € 7.1.2019 7.1.2019 PP
1000135601 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby -tel. + internet + mobil 178,80 € 7.1.2019 7.1.2019 PP
6180212 Topset, Stupava 46919805 aktuálizacia programu 4,20 € 7.1.2019 7.1.2019 pp
21801169 Optima, Košice 33634319 služby 103,16 € 7.1.2019 7.1.2019 pp
258003274 Slovakia energy, Bratislava 36807702 platba - el. energia 373,00 € 8.1.2019 8.1.2019 pp
FV181791 WASTEX, Prešov 36510033 nákup zeleniny pre MŚ 37,89 € 8.1.2019 8.1.2019 PP
18138055 Ryba, Košice 17147522 nákup masa pre MŚ 45,33 € 8.1.2019 8.1.2019 pp
7400024214 Slovakia energy, Bratislava 36807702 platba - el. energia 153,32 € 10.1.2019 10.1.2019 pp
632018 Jozef Tomko, Haniska 33872597 nákup potravín pre MŚ 239,74 € 14.1.2019 14.1.2019 PP
190100071 Hook, Košice 36216224 školské ovocie 2,65 € 14.1.2019 14.1.2019 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn MŚ 224,00 € 15.1.2019 15.1.2019 PP
99919031 Mesto, Prešov 00327646 spracovanie personálnej a mzdovej agendy 276,00 € 15.1.2019 15.1.2019 PP
380121408 O.S.V.O. comp. Prešov 36460141 monitoring a prevádzka VO 124,00 € 17.1.2019 17.1.2019 PP
1852318 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz jedlých olejov a tukov 36,00 € 17.1.2019 17.1.2019 pp
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn OcU 210,00 € 17.1.2019 17.1.2019 PP
71300626 Komenský,s.r.o. Košice 43908977 škôlka Komenský 9,00 € 17.1.2019 17.1.2019 pp
99919059 Mesto, Prešov 00327646 správne poplatky - stavebný úrad 830,00 € 23.1.2019 23.1.2019 PP
390010011 O.S.V.O. comp. Prešov 36460141 spotreba el. energie VO 175,34 € 23.1.2019 23.1.2019 PP
7901008693 Up Slovensko, Bratislava 31396674 jedálne kupony 902,24 € 23.1.2019 23.1.2019 pp
20190125 Patrik Chovanec, Gaboltov 48087254 nožnicový stan 160,00 € 25.1.2019 25.1.2019 PP
92018 Súkromné centum voľného času, Elba 42232244 dotácia žiakov 50,00 € 25.1.2019 25.1.2019 PP
32018 Centum voľného času, sv. Jána Pavla II. Prešov 42027721 dotácia žiakov 25,00 € 25.1.2019 25.1.2019 PP
38672018 Greckokatolické arcibiskupstvo, Prešov 00179205 dotácia žiakov 50,00 € 25.1.2019 25.1.2019 pp
1901895 Slovgram, Bratislava 17310598 služby 38,40 € 28.1.2019 28.1.2019 pp
99919117 Mesto, Prešov 00327646 st. poriadok - poplatok 283,00 € 30.1.2019 30.1.2019 PP
190100670 Hook, Košice 36216224 školské ovocie 4,72 € 28.1.2019 31.1.2019 PP
71902420 Tatranská mliekareň,Kežmarok 31654363 školské mlieko 0,84 € 31.1.2019 31.1.2019 PP
1360040937 O2, Bratislava 35848863 mobilné služby 13,82 € 31.1.2019 31.1.2019 PP
2019000174 Keo, Záhorce 36739464 aktuálizacia ek. programu 13,50 € 31.1.2019 31.1.2019 pp
1900024 Ing. Macko - autoškola Šváby 41996020 kurz 500,00 € 31.1.2019 31.1.2019 PP
520190199 Ballux, Banská Štiavnica 46065385 seminár školské stravovanie 20,00 € 31.1.2019 31.1.2019 PP
21900069 Optima, Košice 33634319 služby 151,81 € 4.2.2019 4.2.2019 pp
2019005 STOA-PO, Švabska 6, Prešov 36508195 elektroinštalačné práce 1400,26 € 4.2.2019 4.2.2019 PP
1000135601 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby -tel. + internet + mobil 166,81 € 4.2.2019 4.2.2019 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn OcU 210,00 € 4.2.2019 4.2.2019 pp
9/19 JUDr. Milas, advokát 37944851 právne služby 113,07 € 4.2.2019 4.2.2019 pp
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn MŚ 224,00 € 4.2.2019 4.2.2019 PP
1019021955 Osobnýudaj.sk 50528041 činnosť ZO 36,00 € 4.2.2019 4.2.2019 PP
2019013 Samuel Kaščák, Prešov 52096190 náučné maľovanky 350,00 € 6.2.2019 6.2.2019 PP
71902932 Tatranská mliekareň,Kežmarok 31654363 školské mlieko 0,84 € 6.2.2019 6.2.2019 PP
190135 WASTEX, Prešov 36510033 nákup zeleniny pre MŚ 83,71 € 6.2.2019 6.2.2019 PP
742019 Jozef Smrhola, Santovka 32581190 prezentačné predmety 328,52 € 6.2.2019 6.2.2019 PP
2124747753 VVS, Košice 36570460 zrážkové vody 606,28 € 6.2.2019 6.2.2019 pp
80419 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1250,49 € 6.2.2019 6.2.2019 PP
1910 Združenie obcí Ekotorysa, Prešov 37937278 členský poplatok 306,60 € 7.2.2019 7.2.2019 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn OcU 190,36 € 11.2.2019 11.2.2019 pp
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn MŚ 162,65 € 11.2.2019 11.2.2019 PP
32019 Jozef Tomko, Haniska 33872597 nákup potravín pre MŚ 262,02 € 11.2.2019 11.2.2019 PP
390010100 O.S.V.O. comp. Prešov 36460141 monitoring a prevádzka VO 124,00 € 12.2.2019 12.2.2019 pp
00819 Ing. František Ondrej, Sabinov 35447028 projektová dokumentácia - priechod pre chodcov - veľká križovatka 910,00 € 12.2.2019 12.2.2019 PP
2191103673 SOZA, Bratislava 00178454 licencia 14,28 € 11.2.2019 12.2.2019 pp
2911027328 Slovakia energy, Bratislava 36807702 nedoplatok el. energie 4,60 € 12.2.2019 12.2.2019 PP
2019003859 Papera, Banská Bystrica 46082182 čistiace prostriedky + kancekárske potreby 122,08 € 11.2.2019 12.2.2019 PP
259002942 Slovakia energy, Bratislava 36807702 platba - el. energia 395,00 € 12.2.2019 12.2.2019 PP
5919000226 Poradca podnikateľa, Žilina 31592503 verejná správa 117,00 € 14.2.2019 14.2.2019 PP
2019004176 Papera, Banská Bystrica 46082182 čistiace prostriedky 4,22 € 14.2.2019 14.2.2019 PP
71904245 Tatranská mliekareň,Kežmarok 31654363 školské mlieko 0,84 € 14.2.2019 14.2.2019 PP
623049749 LESY SR, Prešov 36038351 prenájom pozemkov 157,50 € 15.2.2019 15.2.2019 pp
190526 Hurka s.r.o. Prešov 46158685 maso - obecná zabíjačka 267,27 € 15.2.2019 15.2.2019 PP
190538 Hurka s.r.o. Prešov 46158685 vnútornosti - obecná zabíjačka 123,40 € 15.2.2019 15.2.2019 PP
3232 ArtEdu, Košice 46960333 seminár organizácia práce kuchárky 15,00 € 18.2.2019 18.2.2019 PP
2124757648 VVS, Košice 36570460 vodné,stočné 95,62 € 20.2.2019 20.2.2019 PP
1380070714 O2, Bratislava 35848863 služby 13,69 € 28.2.2019 1.3.2019 pp
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn OcU 127,00 € 1.3.2019 1.3.2019 PP
390020138 O.S.V.O. comp. Prešov 36460141 el. energia VO 202,42 € 28.2.2019 1.3.2019 pp
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn MŚ 135,00 € 28.2.2019 1.3.2019 PP
1396/19 Fúra, Rozhanovce 36211451 vrecia na KO 39,60 € 28.2.2019 4.3.2019 PP
2019000532 Keo, Záhorce 36739464 aktualizácia 13,50 € 4.3.2019 4.3.2019 pp
6817652107 Komunálna poisťovňa, Banská Bystrica 31595545 poistenie 179,78 € 4.3.2019 4.3.2019 PP
1019031942 Osobnýudaj.sk 50528041 výkon zodpovednej osoby 36,00 € 1.3.2019 4.3.2019 PP
1000135601 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby -tel. + internet + mobil 167,14 € 5.3.2019 5.3.2019 PP