Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Faktúry

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle NARIADENIA VLÁDY SR č.118 zo dňa 3. marca 2011 s účinnosťou od 1.5.2011.

Faktúry za rok 2011
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia s DPH Dátum prijatia faktúry Dátum zaplatenia faktúry Spôsob úhrady faktúry
7286934970 SPP, Bratislava 35815256 dodávka plynu 13,00 € 4.1.2011 4.1.2011 PP
10110102 Noema,Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 6,03 € 4.1.2011 7.1.2011 PP
1063706 Noema,Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 16,61 € 4.1.2011 7.1.2011 PP
28220705 Orange, Bratislava 35697270 platba - mobil 75,28 € 4.1.2011 13.1.2011 PP
1217910 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1059,20 € 4.1.2011 14.1.2011 PP
8101012390 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674 nákup stravných kupónov 555,70 € 7.1.2011 14.1.2011 PP
22011 Hrabko, Vrbová 6, Haniska 14317427 servis rozhlasu 150,00 € 4.1.2011 15.1.2011 PP
463133 Inprost, Bratislava 31363091 tlačivá 22,50 € 12.1.2011 17.1.2011 PP
8721805995 T-COM, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 platba - telefón OcÚ a MŚ 157,03 € 7.1.2011 17.1.2011 PP
1772010 Potraviny na Hliniku, Haniska 33872597 nákup potravín pre MŚ 132,45 € 7.1.2011 20.1.2011 PP
100944 DD 21 s.r.o. Prešov 43818030 nákup kancelárskych potrieb 45,22 € 20.1.2011 20.1.2011 PP
2028019541 Poradca podnikateľa, M. Rázusa, Žilina 31592503 nedoplatok 1,23 € 12.1.2011 24.1.2011 PP
110003 STANIM, Prešov 36791822 zmeny a doplnky UPN 200,00 € 24.1.2011 24.1.2011 PP
0110001 Baliareň a sklad syrov, Turňa nad Bodvou 36207551 vypracovanie HACCP 33,00 € 20.1.2011 24.1.2011 PP
1210001199 Komunal Energy, Źilina 43849733 el. energia 334,30 € 10.1.2011 25.1.2011 PP
2011004 O.S.V.Ocomp. a.s. Strojnícka 18, Prešov 36450928 odinštalácia vianočnej výzdoby 23,77 € 14.1.2011 26.1.2011 PP
110055 DD 21 s.r.o. Prešov 43818030 nákup kancelárskych potrieb 70,00 € 20.1.2011 26.1.2011 PP
192011 RVC, Prešov 31954120 ekonomická brožúrka 5,90 € 27.1.2011 27.1.2011 PP
2011112 KEO, Veľký Krtíš 36739464 aktualizácia ekon. programu 13,42 € 14.1.2011 27.1.2011 PP
1290110 Fúra, Rozhanovce 36211451 výkazy KO 14,28 € 27.1.2011 31.1.2011 PP
1160278 Noema,Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 81,53 € 2.2.2011 2.2.2011 PP
011100779 Noema,Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 18,84 € 2.2.2011 2.2.2011 PP
520110056 EASTFOOD, s.r.o Strojnícka, Prešov 45702942 nákup potravín pre MŚ 4,32 € 2.2.2011 2.2.2011 PP
009711 Fúra, Rozhanovce 36211451 výkazy KO 12,00 € 31.1.2011 10.2.2011 PP
8541969644 Orange, Bratislava 35697270 platba - mobil 114,32 € 2.2.2011 11.2.2011 PP
20110460 KEO, Veľký Krtíš 36739464 aktualizácia ekon. programu 13,42 € 2.2.2011 11.2.2011 PP
101420389 Telefonica O2, Bratislava 35848863 kredit na signalizačné zariadenie 0,54 € 2.2.2011 14.2.2011 PP
562111 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1463,06 € 3.2.2011 14.2.2011 PP
7306949114 SPP, Bratislava 35815256 dodávka plynu 13,00 € 3.2.2011 15.2.2011 PP
82011 Potraviny na Hliniku, Haniska 33872597 nákup potravín pre MŚ 181,93 € 7.2.2011 18.2.2011 PP
5722917696 T-COM, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 platba - telefón OcÚ a MŚ 191,20 € 7.2.2011 18.2.2011 PP
106211 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 114,00 € 4.2.2011 21.2.2011 PP
009911 EVER, s.r.o. Prešov 36492370 toner - MŚ 0,00 € 24.2.2011 24.2.2011 H
110002 HS, Plus, Prešov 31726402 oprava poplašného zariadenia 39,01 € 1.3.2011 1.3.2011 PP
7110400255 Slovenský pozemkový fond, Bratislava 17335345 nájom 15,00 € 1.3.2011 1.3.2011 PP
99911022 MÚ, Prešov 00327646 spracovanie miezd 36,00 € 1.3.2011 5.3.2011 PP
1160658 Noema,Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 48,67 € 3.3.2011 10.3.2011 PP
111101660 Noema,Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 18,05 € 3.3.2011 10.3.2011 PP
11008 Ing. Andraščík, Lipovce 76 37530836 ekonomický audit 400,00 € 1.3.2011 10.3.2011 PP
20110004 Obec Bretejovce 326852 SAD - poplatok 57,77 € 14.3.2011 14.3.2011 PP
2110054 Janka Onofrejová, Vansovej 13, Prešov 37711938 nákup kancelárskych potrieb pre MŠ 33,45 € 9.3.2011 14.3.2011 PP
146811 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1150,63 € 3.3.2011 14.3.2011 PP
1015109099 Telefonica O2, Bratislava 35848863 kredit na signalizačné zariadenie 0,14 € 13.3.2011 14.3.2011 PP
7217044097 SPP, Bratislava 35815256 dodávka plynu 13,00 € 3.3.2011 15.3.2011 PP
211115817 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 autorské poplatky 14,28 € 3.3.2011 16.3.2011 PP
723935012 T-COM, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 platba - telefón OcÚ a MŚ 175,08 € 17.3.2011 17.3.2011 PP
2114472419 Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. Košice 36570460 vodné a stočné 91,03 € 17.3.2011 17.3.2011 PP
5114956322 Orange, Bratislava 35697270 platba - mobil 31,32 € 7.3.2011 18.3.2011 PP
201110013 Pointa Fecko s.r.o. Ľubotice 36492850 nákup kancelárskych potrieb 32,95 € 9.3.2011 21.3.2011 PP
192011 Potraviny na Hliniku, Haniska 33872597 nákup potravín pre MŚ 157,03 € 9.3.2011 21.3.2011 PP
81001022485 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Bratislava 31396674 nákup stravných kupónov 555,70 € 25.2.2011 21.3.2011 PP
6110281 D.A.H, Budovateľská 35, Prešov 31717152 nákup propačného materiálu 58,32 € 14.3.2011 25.3.2011 PP
20110002 Labaka, Slovakia s.r.o Prešov 36443727 výkon stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác 500,00 € 21.3.2011 26.3.2011 PP
99911043 MÚ, Prešov 00327646 spracovanie miezd 36,00 € 17.3.2011 29.3.2011 PP
110152 Fit EDU s.r.o., Plzeň 28047290 edukačné pomôcky - MŚ 114,00 € 23.3.2011 1.4.2011 PP
2011046 Danka Tkáčová, Kapušany 43330282 aktualizácia katastra obce 40,00 € 28.3.2011 3.4.2011 PP
11102754 Noema,Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 15,20 € 4.4.2011 10.4.2011 PP
1161139 Noema,Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 68,98 € 4.4.2011 11.4.2011 PP
110631 IRIS Bratislava 35926376 materiálno-spotrebné normy pre ŠJ 27,90 € 8.4.2011 11.4.2011 PP
241911 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1141,58 € 5.4.2011 14.4.2011 PP
28220705 Orange, Bratislava 35697270 platba - mobil 32,06 € 4.4.2011 15.4.2011 PP
000013 SPP, Bratislava 35815256 dodávka plynu 13,00 € 4.4.2011 15.4.2011 PP
2011186 Jozef Guman, podnik služieb, 080 66 Hubošovce 33954950 vývoz KO 677,95 € 13.4.2011 16.4.2011 PP
2011187 Jozef Guman, podnik služieb, 080 66 Hubošovce 33954950 vývoz KO 67,20 € 13.4.2011 16.4.2011 PP
5724949837 T-COM, Bajkalská 28, Bratislava 35763469 platba - telefón OcÚ a MŚ 169,73 € 6.4.2011 17.4.2011 PP
1016737363 Telefonica O2, Bratislava 35848863 kredit na signalizačné zariadenie 0,06 € 6.4.2011 18.4.2011 PP
2011039023 Ekoprim, s.r.o, Stojnícka 17, Prešov 31710115 rekonštrukcia OcÚ 2192,18 € 18.4.2011 18.4.2011 PP
110853 KEO, Veľký Krtíš 36739464 aktualizácia ekon. programu 13,42 € 8.4.2011 20.4.2011 PP
2011208 Jozef Guman, podnik služieb, 080 66 Hubošovce 33954950 vývoz KO 613,27 € 18.4.2011 23.4.2011 PP
0032011 Jozef Herstek, Hertník 349997822 oprava prevádzkovej budovy zasiahnutej povodniami 500,00 € 28.3.2011 25.4.2011 PP
99911069 MÚ, Prešov 00327646 spracovanie miezd 36,00 € 18.4.2011 28.4.2011 PP
312011 Potraviny na Hliniku, Haniska 33872597 nákup potravín pre MŚ 169,06 € 21.4.2011 29.4.2011 PP
20110242 LIM PO, Jesenná 1, Prešov 36498980 nákup propačného materiálu 9,90 € 29.4.2011 4.5.2011 PP
401211 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1192,65 € 2.5.2011 14.5.2011 PP
111339 Elektro-Lumen s, r.o. Budovateľská 38, Prešov 36449261 el. materiál, svetlá 1700,40 € 11.5.2011 17.5.2011 PP
2011049018 Ekoprim, s.r.o, Stojnícka 17, Prešov 31710115 rekonštrukcia OcÚ 5586,00 € 17.5.2011 7.6.2011 PP
520511 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1235,27 € 2.6.2011 14.6.2011 PP
2011059021 Ekoprim, s.r.o, Stojnícka 17, Prešov 31710115 rekonštrukcia OcÚ 3709,84 € 1.7.2011 1.7.2011 PP
629611 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1138,57 € 6.7.2011 14.7.2011 PP
2011069011 Ekoprim, s.r.o, Stojnícka 17, Prešov 31710115 rekonštrukcia OcÚ 1118,53 € 6.7.2011 20.7.2011 PP
7844111 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1194,51 € 3.8.2011 14.8.2011 PP
2011079019 Ekoprim, s.r.o, Stojnícka 17, Prešov 31710115 rekonštrukcia OcÚ 10394,48 € 11.8.2011 24.8.2011 PP
894211 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1509,07 € 2.9.2011 14.9.2011 PP
2011089023 Ekoprim, s.r.o, Stojnícka 17, Prešov 31710115 rekonštrukcia OcÚ 10749,61 € 16.9.2011 28.9.2011 PP
1008011 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1189,71 € 4.10.2011 14.10.2011 PP
522011 Združenie obcí Ekotorysa 37937278 projekt - separovaný zber 1070,00 € 2.11.2011 2.11.2011 PP
1163811 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1258,76 € 2.11.2011 14.11.2011 PP
211099009 Ekoprim, s.r.o, Stojnícka 17, Prešov 31710115 rekonštrukcia OcÚ 59581,74 € 24.11.2011 24.11.2011 PP
2011109039 Ekoprim, s.r.o, Stojnícka 17, Prešov 31710115 rekonštrukcia OcÚ 43997,46 € 14.12.2011 29.11.2011 PP
1285911 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1138,57 € 2.12.2011 14.12.2011 PP
00905357 Komunal Energy, Źilina 43849733 platba elektrická energia 2011 14239,08 € 7.1.2011 15.12.2011 PP