Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Faktúry

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok v zmysle NARIADENIA VLÁDY SR č.118 zo dňa 3. marca 2011 s účinnosťou od 1.5.2011.

Faktúry za rok 2016
Číslo faktúry Dodávateľ IČO Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovaného plnenia s DPH Dátum prijatia faktúry Dátum zaplatenia faktúry Spôsob úhrady faktúry
OM1565276 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 23,69 € 8.1.2016 8.1.2016 PP
77/2015 Jozef Tomko - potraviny na Hliníku 33872597 nákup potravín pree MŚ 244,46 € 11.1.2016 11.1.2016 PP
160100129 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 2,40 € 11.1.2016 11.1.2016 PP
905357 Right Power, Bratislava 36366544 dodávka el. energie 783,00 € 11.1.2016 11.1.2016 PP
16525/15 FURA, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1054,08 € 7.1.2016 13.1.2016 PP
2120699377 VVS, Košice 36570460 zrážkové vody 567,83 € 7.1.2016 13.1.2016 PP
350121267 O.S.V.O. comp., Prešov 36460141 monitoring a prevádzka VO 124,00 € 7.1.2016 13.1.2016 PP
5330190378 Orange, Slovensko 35697270 platba - mobil 38,99 € 7.1.2016 13.1.2016 PP
1115971539 O2, Slovakia 35848863 platba - mobil 14,77 € 7.1.2016 13.1.2016 PP
215/0008 Geodetická kancelária, Fintice 46076191 projektová dokumentácia 280,00 € 7.1.2016 13.1.2016 PP
1/2016 RVC, Prešov 31954120 členský poplatok 35,00 € 7.1.2016 13.1.2016 PP
16898/15 FURA, Rozhanovce 36211451 vývoz olejov 36,00 € 11.1.2016 13.1.2016 PP
2/1/2016 Stanislav Hrabko, Haniska 14317427 údržba a servis obecného rozhlasu 150,00 € 12.1.2016 13.1.2016 PP
1000135601 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 platba telefon + internet 95,40 € 4.1.2016 13.1.2016 PP
0116003490 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 stravné poukážky 537,57 € 7.1.2016 13.1.2016 PP
2016000043 KEO, Záhorce 36739464 aktualizácia ekon. programu 13,50 € 14.1.2016 14.1.2016 PP
7203612699 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn - OcÚ 164,00 € 15.1.2016 15.1.2016 PP
7453049341 SPP, Bratislava 35815256 nedoplatok plyn - OcÚ 320,40 € 15.1.2016 15.1.2016 PP
8200005858 VVS, Košice 36570460 poplatky 4,54 € 15.1.2016 15.1.2016 PP
1215010684 RIGHT POWER ENERGY, Źilina 44742479 platba el. energia 43,97 € 19.1.2016 19.1.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn - nedoplatok MŚ 2075,52 € 19.1.2016 19.1.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn - MŚ 243,00 € 19.1.2016 19.1.2016 PP
442016440013 PPG Deco Slovakia, Prešov 31633200 farby 73,80 € 21.1.2016 21.1.2016 PP
220161 Neito, Ĺubotice 46738142 posypový materiál 85,56 € 25.1.2016 25.1.2016 pp
7600857004 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 telefon - poplatky 20,99 € 26.1.2016 26.1.2016 pp
5916002611 Poradca podnikateľa, Źilina 31592503 ročný prístup 84,00 € 26.1.2016 26.1.2016 PP
3612109 Abiset, Bernoláková 1, Malacky 36289141 iKelp, aktualizácia programu 49,00 € 27.1.2016 27.1.2016 PP
1020160028 Pyrohas Kozák, Ćečejovce 47441003 hasiacie prístroje, tlakové skúšky 107,04 € 28.1.2016 28.1.2016 PP
216001837 Papera, Banská Bystrica 46082182 kancelárske potreby 83,67 € 28.1.2016 28.1.2016 pp
260009 MOVIR, Prešov 36505862 spotrebný materiál 146,46 € 29.1.2016 29.1.2016 PP
360010058 O.S.V.O. Prešov 3640141 dodávka el. energie 388,00 € 29.1.2016 29.1.2016 PP
0116016158 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 jedálne kupóny 57,57 € 1.2.2016 1.2.2016 PP
160100671 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 2,16 € 26.1.2016 1.2.2016 PP
50230511 OKAY, Bratislava 35825979 nákup pračky - MŚ 229,00 € 1.2.2016 1.2.2016 pp
92616 Fura, Rozhanovce 36211451 KO 1066,77 € 4.2.2016 4.2.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 dodávka plynu 243,00 € 4.2.2016 4.2.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 dodávka plynu - OcU 164,00 € 4.2.2016 4.2.2016 PP
360010044 O.S.V.O. Prešov 3640141 finančné vysporiadanie rok 2015 1092,53 € 4.2.2016 4.2.2016 PP
1000135601 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 telefon - poplatky 95,64 € 8.2.2016 8.2.2016 PP
2120802520 VVS, Košice 36570460 stočné 1/2016 547,90 € 8.2.2016 8.2.2016 pp
3600101112 O.S.V.O. Prešov 3640141 monitoring a prevádzka VO 124,00 € 8.2.2016 8.2.2016 pp
0028220705 Orange, Bratislava 35697270 poplatky - mobil 38,99 € 8.2.2016 8.2.2016 pp
7160302 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 2,73 € 8.2.2016 8.2.2016 PP
71603222 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,63 € 8.2.2016 8.2.2016 PP
62016 Jozef Tomko, Haniska 33872597 nákup potravín - MŚ 214,27 € 9.2.2016 9.2.2016 pp
1660532 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa - MŚ 60,90 € 9.2.2016 9.2.2016 PP
16101429 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa - MŚ 9,68 € 9.2.2016 9.2.2016 PP
160101263 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 3,60 € 9.2.2016 9.2.2016 PP
905357 Right Power, Bratislava 36366544 mesačná platba elektrina 0,00 € 9.2.2016 9.2.2016 pp
2120809597 VVS, Košice 36570460 vodné 153,24 € 19.2.2016 19.2.2016 PP
4419004638 Komunálna poisťovňa, Košice 31595545 poistné 179,78 € 19.2.2016 19.2.2016 pp
71604934 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 2,99 € 23.2.2016 23.2.2016 PP
160101757 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 0,80 € 23.2.2016 23.2.2016 PP
1020094 Dopravný podnik mesta Prešov 31718922 mesačná platba 1491,98 € 23.2.2016 23.2.2016 PP
260124 MOVIR, Prešov 36505862 spotrebný materiál + rebrík 103,87 € 22.2.2016 23.2.2016 PP
16010 Združenie obcí Ekotorysa, Prešov 37937278 separovaný zber 713,88 € 22.2.2016 23.2.2016 PP
21611040309 SOZA, Rastislavova 3, Bratislava 00178454 autorská odmena za licenciu 14,28 € 22.2.2016 23.2.2016 PP
272016 Regionálne vzdelávcie centrum Prešov 31954120 publikácia - účtovné súvzťažnosti v samospráve 25,00 € 25.2.2016 26.2.2016 PP
2016000674 KEO, Poľná , Záhorce 36739464 aktualizácia 13,50 € 25.2.2016 26.2.2016 PP
7601820228 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 telefon - poplatky 20,99 € 26.2.2016 26.2.2016 PP
7160401550 Slovenský pozemkový fond, Bratislava 17335345 nájom 15,00 € 26.2.2016 26.2.2016 PP
20160216 LIMPO, Prešov 36498980 vlajka SR 13,90 € 29.2.2016 1.3.2016 PP
360020191 O.S.V.O. Prešov 36460141 monitoring a prevádzka VO 124,00 € 7.3.2016 7.3.2016 pp
0028220705 Orange, Bratislava 35697270 poplatky - mobil 38,99 € 7.3.2016 7.3.2016 pp
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 poplatky 164,00 € 3.3.2016 7.3.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 dodávka plynu -MŚ 243,00 € 3.3.2016 7.3.2016 PP
183316 Fura, Rozhanovce 36211451 nákup kuka nádob 264,00 € 3.3.2016 7.3.2016 PP
1120326865 O2 , Bratislava 35848863 poplatky - mobil 32,20 € 3.3.2016 7.3.2016 pp
1000135601 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 telefon - poplatky 94,85 € 7.3.2016 7.3.2016 pp
262816 Fura, Rozhanovce 36211451 vývoz KO -služby 0,70 € 4.3.2016 7.3.2016 pp
262716 Fura, Rozhanovce 36211451 vývoz KO -služby 1156,64 € 4.3.2016 7.3.2016 pp
2120902250 VVS, Košice 36570460 stočné 2/2016 470,54 € 4.3.2016 7.3.2016 pp
905357 Right Power, Bratislava 36366544 mesačná platba elektrina 783,00 € 4.3.2016 7.3.2016 pp
160102331 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 2,88 € 1.3.2016 7.3.2016 PP
20160240 LIM PO Jesenná 1, Prešov 36498980 zástava 47,80 € 7.3.2016 7.3.2016 PP
122016 Jozef Tomko, Haniska 33872597 potraviny - MŚ 202,92 € 3.3.2016 10.3.2016 pp
71607509 Tatranská mliekaren, Kežmarok 31654363 školské mlieko 2,73 € 17.3.2016 10.3.2016 pp
160102775 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 2,72 € 9.3.2016 10.3.2016 pp
71608633 Tatranská mliekaren, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,36 € 7.3.2016 15.3.2016 pp
16Fv0095 Komár Ján s.h.r, Prešov 17064911 zemiaky komzumné 31,20 € 6.3.2015 18.3.2016 pp
912016 Viteslav Fisher, Kokošovce 33950342 edukačné pomôcky 33,00 € 18.3.2016 18.3.2016 pp
292016 Mgr. Michsl Fischer, Prešov 44869690 edukačné pomôcky 41,80 € 18.3.2016 18.3.2016 PP
311773 Komunálna poisťovňa, Košice 31595 545 poistenie OcÚ 106,23 € 18.3.2016 18.3.2016 PP
9216010 Stredná priemyselná škola, Bardejovská 24, Prešov 42082404 skrina policová, stôl 380,00 € 17.3.2016 18.3.2016 PP
716608633 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,36 € 17.3.2016 30.3.2016 PP
71610032 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,36 € 29.3.2016 30.3.2016 PP
160103330 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 1,75 € 24.3.2016 30.3.2016 PP
260301 MOVIR, Prešov 36505862 pracovný odev §54 56,65 € 3.4.2016 4.4.2016 PP
1123388953 O2, Slovakia 35848863 platba - mobil 13,79 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn 164,00 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn - MŚ 243,00 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
160085 ATH PO, Ľubotice 46727540 činnosť OPP,BOZP, PZS 100,00 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
160090 ATH PO, Ľubotice 46727540 PO 80,00 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
20160310 LIM PO Prešov 36498980 plakety 93,90 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
0116039635 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 jedálne kupóny 537,57 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
7602784160 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby - mobil 20,99 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
0100015016 Komunálna poisťovňa, Košice 31595545 poistenie majetku - MŚ 23,59 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
20160051 G&G, Prešov 47508043 vývoz VOK 800,00 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
8800690520 RTVS, Bratislava 36857432 poplatky 55,74 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
905357 RIGHT POWER ENERGY, Źilina 36366544 platba el. energia 783,00 € 4.4.2016 4.4.2016 PP
2016000877 KEO, Záhorce 36739464 aktualizácia ekon. programu 13,50 € 5.4.2016 5.4.2016 PP
160103903 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 0,90 € 6.4.2016 6.4.2016 PP
1661588 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 32,36 € 6.4.2016 6.4.2016 PP
16103908 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 12,26 € 6.4.2016 6.4.2016 PP
1661067 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 62,36 € 6.4.2016 6.4.2016 PP
6783730701 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby - telefon,internet 94,85 € 6.4.2016 6.4.2016 PP
2310006294 VVS, Košice 36570460 zrážkové vody 502,99 € 6.4.2016 6.4.2016 PP
4082/16 FURA, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1062,84 € 6.4.2016 6.4.2016 PP
360030332 O.S.V.O. comp., Prešov 36460141 monitoring a prevádzka VO 124,00 € 6.4.2016 6.4.2016 PP
0028220705 Orange, Slovensko 35697270 služby - mobil 38,99 € 7.4.2016 7.4.2016 PP
1606554 Slovgram, Jakubovo nám. 14, Bratislava 17310598 odmeny za verejný prenos -verejný rozhlas 2016 38,50 € 13.4.2016 14.4.2016 PP
160104424 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 2,40 € 13.4.2016 18.4.2016 PP
172016 Jozef Tomko - potraviny na Hliníku 33872597 nákup potravín pre MŚ 300,46 € 13.4.2016 18.4.2016 PP
2016001111 KEO, Záhorce 36739464 aktualizácia ekon. programu 13,50 € 21.4.2016 25.4.2016 PP
6809867781 Komunálna poisťovňa, Košice 31595545 poistné 16.5.2016-16.5.2017 31,00 € 25.4.2016 25.4.2016 PP
6815124503 Komunálna poisťovňa, Košice 31595545 poistné - MŚ - interaktívna tabuľa 29,80 € 25.4.2016 25.4.2016 PP
216008745 Papera, s.r.o. Banská Bystrica 46082182 kancelárske potreby 55,56 € 27.4.2016 28.4.2016 PP
7603744794 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby - mobil 20,99 € 26.4.2016 28.4.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba plyn OcÚ 164,00 € 3.5.2016 4.5.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn - MŚ 243,00 € 3.5.2016 4.5.2016 PP
99916089 Mesto Prešov 00327646 spracovanie miezd a personálnej agendy 1.Q 222,00 € 3.5.2016 4.5.2016 PP
160803 CBS spol. s.r.o. Kynceľová 36754749 fotografovanie obce 90,00 € 3.5.2016 4.5.2016 PP
1125767577 O2, Slovakia 35848863 poplatky 13,74 € 3.5.2016 4.5.2016 PP
530611564 INMEDIA, Zvolen 36019208 nákup potravín pre MŚ 34,96 € 27.4.2016 4.5.2016 PP
160105603 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 1,00 € 3.5.2016 4.5.2016 pp
71614248 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 3,59 € 3.5.2016 4.5.2016 PP
71612932 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,80 € 21.4.2016 4.5.2016 PP
160104966 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 3,55 € 26.4.2016 4.5.2016 PP
3400160121 Panta Rhei , Veľký Meder 31443923 edukačné pomôcky 26,64 € 4.5.2016 4.5.2016 PP
5887/16 FURA, SNP, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1077,82 € 5.5.2016 5.5.2016 PP
2121112304 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, Košice 36570460 stočné 486,77 € 5.5.2016 5.5.2016 PP
0028220705 Orange, Bratislava 35697270 služby - mobil 38,99 € 5.5.2016 5.5.2016 PP
905357 Right Power, Žilina 36366544 dodávka el. energie 783,00 € 11.1.2016 5.5.2016 PP
360050528 O.S.VO. comp.a.s. 36460141 dodávka el. energie 388,00 € 6.5.2016 6.5.2016 PP
360040494 O.S.V.O. comp.a.s. 36460141 monitoring,prevádzka a údržba 124,00 € 6.5.2016 6.5.2016 PP
99916104 Mesto Prešov 00327646 poplatky za l. štvrťrok 70,00 € 9.5.2016 9.5.2016 PP
1662227 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŚ 69,50 € 9.5.2016 9.5.2016 PP
16105485 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŚ 22,98 € 9.5.2016 9.5.2016 PP
71615802 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,80 € 16.5.2016 16.5.2016 PP
6817652107 Komunálna poisťovňa, Košice 31595545 poistné 179,78 € 16.5.2016 16.5.2016 PP
201605004 Śtempeľ trade, Prešov 31672132 pečiatka + poduška trodat 53,30 € 16.5.2016 16.5.2016 pp
152016 Regionálne združenie miest a obcí Prešov - Śariš 42231779 členský poplatok 33,95 € 16.5.2016 16.5.2016 PP
160106080 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 1,00 € 17.5.2016 17.5.2016 PP
016139 VARES, Banská Bystrica 31635709 konektorová spojka - káblová TV 91,00 € 19.5.2016 19.5.2016 PP
71616938 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 3,61 € 23.5.2016 23.5.2016 PP
7604705817 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby - telefón 21,09 € 26.5.2016 30.5.2016 PP
2121126644 Východoslovenská vodárenska spoločnosť, Košice 36570460 vodné, stočné 185,95 € 26.5.2016 30.5.2016 PP
8601045577 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 stravné kupóny 537,57 € 27.5.2016 31.5.2016 PP
71618423 Tatranká mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,80 € 31.5.2016 31.5.2016 PP
160106639 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 0,75 € 31.5.2016 31.5.2016 PP
160069 PROMO systém, Sabinov 45263159 edukačné pomôcky 164,88 € 31.5.2016 31.5.2016 PP
905357 Right Power, Žilina 36366544 dodávka el. energie 783,00 € 11.1.2016 3.6.2016 PP
5150030751 SPP,Bratislava 35815256 dodávka plynu - OcÚ 164,00 € 2.6.2016 3.6.2016 PP
5150030751 SPP,Bratislava 35815256 dodávka plynu - MŚ 243,00 € 2.6.2016 3.6.2016 PP
1128850259 O2 Slovakia, Einstenova, Bratislava 3588863 platba - mobil 13,63 € 2.6.2016 3.6.2016 PP
016039 Združenie obcí Ekotorysa, Prešov 37937278 vývoz separovaného odpadu 713,88 € 2.6.2016 3.6.2016 PP
360050623 O.S.V.O. comp.a.s. 36460141 monitoring,prevádzka a údržba 124,00 € 8.6.2016 8.6.2016 pp
1000135601 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby - telefón,internet 94,96 € 8.6.2016 8.6.2016 PP
7255/16 FURA, SNP, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1481,88 € 8.6.2016 8.6.2016 PP
2121217756 VVS, Komenského 50, Košice 36570460 stočné 502,99 € 8.6.2016 8.6.2016 PP
0028220705 Orange, Bratislava 35697270 služby - mobil 38,99 € 8.6.2016 8.6.2016 PP
262016 Jozef Tomko - potraviny na Hliníku 33872597 nákup potravín pre MŚ 434,36 € 8.6.2016 9.6.2016 PP
16106972 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 22,52 € 8.6.2016 9.6.2016 PP
1662823 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 65,59 € 11.6.2016 11.6.2016 PP
71620223 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 3,61 € 14.6.2016 14.6.2016 PP
160107045 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 0,75 € 14.6.2016 14.6.2016 PP
20160524 LIM PO Prešov 36498980 propagačné materiály 74,20 € 10.6.2016 20.6.2016 PP
6810022575 Komunálna poisťovňa, Košice 31595545 poistné 49,80 € 10.6.2016 20.6.2016 PP
010019955 Komunálna poisťovňa, Košice 31595545 poistenie - ihrisko 37,86 € 10.6.2016 20.6.2016 PP
71621111 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,80 € 21.6.2016 21.6.2016 PP
1562016 Regionálne združenie miest a obcí 42231779 mimoriadne členské 200,00 € 23.6.2016 23.6.2016 PP
508160383 Benjamin, Buchlovice 25523414 edukačné pomôcky 128,10 € 24.6.2016 24.6.2016 PP
71623012 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 3,61 € 30.6.2016 1.7.2016 PP
6813753437 Komunálna poisťovňa, Košice 31595545 poistenie majetku 56,68 € 1.7.2016 1.7.2016 PP
7602784160 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby - mobil 20,99 € 23.6.2016 1.7.2016 PP
783816 FURA, Rozhanovce 36211451 vývoz olejov 36,00 € 23.6.2016 1.7.2016 PP
0116074053 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 jedálne kupóny 537,57 € 1.7.2016 1.7.2016 PP
874516 FURA, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1064,73 € 6.7.2016 7.7.2016 PP
7786521095 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby - telefon,internet 94,85 € 6.7.2016 7.7.2016 PP
160158 ATH PO, Ľubotice 46727540 činnosť OPP,BOZP, PZS 188,00 € 6.7.2016 7.7.2016 PP
1131050670 O2, Slovakia 35848863 služby - mobil 13,62 € 6.7.2016 7.7.2016 PP
6300207052 SPP, Bratislava 35815256 platba plyn OcÚ 164,00 € 6.7.2016 7.7.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba - plyn - MŚ 243,00 € 6.7.2016 7.7.2016 PP
905357 RIGHT POWER ENERGY, Źilina 36366544 platba el. energia 783,00 € 11.1.2016 7.7.2016 PP
16108740 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 6,02 € 11.7.2016 11.7.2016 PP
1663473 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŠ 52,98 € 11.7.2016 11.7.2016 PP
360060712 O.S.V.O. comp., Prešov 36460141 monitoring a prevádzka VO 124,00 € 11.7.2016 11.7.2016 PP
2121324613 VVS, Košice 36570460 zrážkové vody 486,77 € 11.7.2016 11.7.2016 PP
216013971 Papera, s.r.o. Banská Bystrica 46082182 spotrebný materiál 13,28 € 11.7.2016 11.7.2016 PP
216013931 Papera, s.r.o. Banská Bystrica 46082182 kancelárske potreby 55,36 € 11.7.2016 11.7.2016 PP
216013930 Papera, s.r.o. Banská Bystrica 46082182 spotrebný materiál - deň obce 143,40 € 11.7.2016 11.7.2016 PP
623038818 Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik 36038351 nájom pozemku LV 243 314,98 € 7.7.2016 11.7.2016 PP
0028220705 Orange, Slovensko 35697270 služby - mobil 38,99 € 8.7.2016 11.7.2016 PP
1/7/2016 Hrabko servis 14317427 údržba a servis obecného rozhlasu 150,00 € 11.7.2016 13.7.2016 pp
050928861 RTVS, Bratislava 36857432 poplatok RTVS 55,74 € 13.7.2016 13.7.2016 PP
31/2016 Jozef Tomko, Bajzova 14, Haniska 33872597 nákup potravín pre MŚ 214,00 € 14.7.2016 14.7.2016 PP
16214 System alarm, Prešov 4391113 doplnenie kamerového systému 739,44 € 2.8.2016 2.8.2016 PP
5150030751 SPP,Bratislava 35815256 dodávka zemného plynu MŚ 243,00 € 2.8.2016 3.8.2016 PP
5150030751 SPP,Bratislava 35815256 dodávka zemného plynu OcÚ 164,00 € 2.8.2016 3.8.2016 PP
1133452657 O2 Slovakia, Bratislava 35848863 služby -mobil 13,94 € 2.8.2016 3.8.2016 PP
87/16 Komín servis, Prešov 34651659 vyvložkovanie komína 250,00 € 2.8.2016 3.8.2016 PP
1020094 MHD Prešov 31718922 mesačná platba 1491,98 € 3.8.2016 3.8.2016 PP
905357 Right power, Źilina 36366544 platba - elektrická energia 783,00 € 11.1.2016 3.8.2016 pp
360070812 O.S.V.O. comp. a.s. Prešov 36460141 dodávka elektrickej energie 388,00 € 25.7.2016 4.8.2016 PP
16227 VARES, s.r.o. Banská Bystrica 31635709 doplnenie TV Prima Zoom, HD 60,78 € 25.7.2016 4.8.2016 PP
192733896 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby -mobil 20,99 € 25.7.2016 4.8.2016 PP
160032 Andraščík Vladimír, Lipovce 37530836 audit účtovmej závierky 2015 600,00 € 20.7.2016 4.8.2016 PP
0028220705 Orange, Bratislava 35697270 služby -mobil 38,99 € 5.8.2016 8.8.2016 PP
99916219 Mesto Prešov 00327646 správne poplatky - stavebný úrad 630,00 € 4.8.2016 8.8.2016 PP
10488/16 Fura, Rozhanovce 36211451 KO 1080,66 € 4.8.2016 8.8.2016 PP
2121426642 VVS, a.s. Košice 36570460 vodné stočné 502,99 € 4.8.2016 8.8.2016 PP
1000135601 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 poplatky - telfon, internet 97,85 € 8.8.2016 8.8.2016 PP
616054205 WebHouse, Trnava 36743852 registrácia domény 14,75 € 8.8.2016 8.8.2016 PP
6160643 D.A.H s.r.o. Prešov 31717152 spracovanie plagátov a pozvánok Deň obce 171,30 € 8.8.2016 15.8.2016 PP
16/0506 CBS spol. Kynceľová 36754749 fotografovanie obce 88,80 € 19.8.2016 19.8.2016 PP
2161122416 SOZA, Bratislava 00178454 poplatok hudobná produkcia 39,96 € 23.8.2016 23.8.2016 PP
99916266 Mesto Prešov 00327646 spracovanie mzdovej a personálnej agendy 198,00 € 19.8.2016 23.8.2016 PP
20160008 EKO SVIP, s.r.o. Sabinov 36449717 vykonané práce podľa zmuvy o dielo 6213,24 € 18.5.2016 23.8.2016 PP
6817652107 Komunálna poisťovňa, Košice 31595545 poistné 4. Q 179,78 € 23.8.2016 23.8.2016 PP
360070850 O.S.V.O. comp. a.s. Prešov 36460141 monitoring, prevádzka a údržba 124,00 € 15.8.2016 25.8.2016 PP
192733896 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby -mobil 20,99 € 25.8.2016 25.8.2016 PP
8601073249 LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o. Bratislava 31396674 stravné kupony 537,57 € 25.8.2016 25.8.2016 PP
216017111 Papera, Banská Bystrica 46082182 kancelárske potreby 61,52 € 26.8.2016 30.8.2016 pp
2121531863 VVS Košice 36570460 stočné, vodné 182,52 € 26.8.2016 30.8.2016 pp
508160449 Benjamin, Buchlovice 25523414 edukačná pomôcka 18,74 € 5.9.2016 6.9.2016 PP
360080923 O.S.V.O. comp. Prešov 36460141 monitoring, prevádzka 124,00 € 8.9.2016 8.9.2016 PP
161341 BAMIDA, Prešov 36777889 prenájom party stanu Deň obce 384,60 € 2.9.2016 8.9.2016 PP
1639824 WebHouse, Trnava 36743852 hosting 51,70 € 8.9.2016 8.9.2016 PP
1135717590 O2 Slovakia, Bratislava 35848863 služby 13,85 € 5.9.2016 8.9.2016 PP
905357 Right Power, Źilina 36366544 platba elektrina 783,00 € 11.1.2016 8.9.2016 PP
2121535297 VVS Košice 36570460 zrážkové vody 502,99 € 7.9.2016 8.9.2016 pp
11759/16 Fura, Rozhanovce 36211451 vývoz KO 1157,24 € 7.9.2016 8.9.2016 PP
28220705 Orange Slovensko, Bratislava 35697270 služby - mobil 38,99 € 7.9.2016 8.9.2016 PP
7788380894 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 služby - telefon 109,93 € 7.9.2016 8.9.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 dodávka plynu 164,00 € 2.9.2016 11.9.2016 pp
31/2016 Jozef Tomko, Prešov 33872597 potraviny - MŚ 200,00 € 14.7.2016 13.9.2016 PP
160107248 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 0,90 € 21.9.2016 21.9.2016 PP
2016001387 KEO, Záhorce 36739464 aktualizácia ekonomického programu 13,50 € 22.9.2016 22.9.2016 PP
311773 Komunálna poisťovňa, Banská Bystrica 31595545 poistka OcÚ 106,23 € 21.9.2016 22.9.2016 PP
16303 SYSTEM ALARM, Prešov 43971113 servis kamerového systému 62,16 € 14.9.2016 22.9.2016 PP
6160759 D.A.H. Prešov 317 17152 výroba tabule - MŚ 30,00 € 21.9.2016 22.9.2016 PP
2403111128 Generali, poisťovňa, Bratislava 35709332 poistenie Školak - MŚ 34,86 € 22.9.2016 22.9.2016 pp
FN261003 MOVIR, Prešov 36505862 spotrebný materál - údržba OcÚ a MŠ 535,04 € 26.9.2016 26.9.2016 pp
71630497 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,60 € 22.9.2016 27.9.2016 PP
160107813 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 2,16 € 27.9.2016 28.9.2016 PP
221650615 Hobla, Levice 36268569 didaktické pomôcky 146,40 € 30.9.2016 30.9.2016 PP
192733896 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 poplatky 20,99 € 27.9.2016 4.10.2016 pp
1140802689 O2, Bratislava 35848863 poplatky 13,73 € 3.10.2016 4.10.2016 PP
905357 Slovakia Energy, Bratislava 36807702 el. energia 820,00 € 3.10.2016 4.10.2016 PP
160331 ATH-PO, Ľubotice 46727540 činnosť preventivára PO 216,00 € 3.10.2016 4.10.2016 PP
05092885 RTVS, Bratislava 36857432 poplatky 4.Q 55,74 € 4.10.2016 4.10.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 plyn - MŠ 243,00 € 4.10.2016 4.10.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 plyn - OcÚ 164,00 € 4.10.2016 4.10.2016 PP
1020094 Dopravný podnik mesta Prešov 31718922 mesačná platba 1491,98 € 4.10.2016 4.10.2016 PP
160315 Komár Ján s.h.r. Chalupkova 51, Prešov 17064911 nákup zemiakov do MŚ 24,00 € 3.10.2016 5.10.2016 PP
160108439 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 0,85 € 3.10.2016 5.10.2016 PP
5369100418 Orange, Bratislava 35697270 poplatky 38,99 € 6.10.2016 6.10.2016 PP
2210065764 VVS, Košice 36570460 zrážkové vody 486,77 € 6.10.2016 6.10.2016 PP
1000135601 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 poplatky - telefon, internet 105,94 € 6.10.2016 6.10.2016 PP
1609136 Doprava a obchod, Haniska 17211778 vykonané práce 1007,64 € 7.10.2016 10.10.2016 PP
452016 Jozef Tomko, Haniska 33872597 nákup potravín MŚ 325,09 € 7.10.2016 10.10.2016 PP
OM 1664945 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa MŚ 63,79 € 6.10.2016 10.10.2016 PP
1308516 Fúra s.r.o. Rozhanovce 36211451 KO 1075,73 € 6.10.2016 10.10.2016 PP
360091039 O.S.V.O.comp. Prešov 36460141 monitoring a údržba VO 124,00 € 10.10.2016 10.10.2016 pp
160109083 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 2,09 € 12.10.2016 13.10.2016 PP
71633082 Tatranská mliekáreň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,60 € 12.10.2016 13.10.2016 PP
160190 Jozef Muľ - Norma, Prešov 31291295 spotrebný materiál 59,40 € 12.10.2016 13.10.2016 PP
1001094524 Alliaz, Bratislava 00151700 poistenie - traktor 2017 74,22 € 19.10.2016 24.10.2016 PP
99916334 Mesto Prešov 00327646 spracovanie mzdovej agendy 204,00 € 19.10.2016 24.10.2016 pp
2016157 DM servis, Kapušany 43330282 licenčný poplatok 34,00 € 17.10.2016 24.10.2016 PP
2016001580 KEO, Záhorce 36739464 aktualizácia ek. programu 13,50 € 17.10.2016 24.10.2016 PP
9000288716 U.S. Steel, Košice 36199222 umelé kamenivo 104,76 € 24.10.2016 24.10.2016 PP
160109713 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 2,20 € 25.10.2016 25.10.2016 PP
71634867 Tatranská mliekaren, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,60 € 25.10.2016 25.10.2016 PP
8601092168 LE CHEQUE DEJEUNER, Bratislava 31396674 jedálne kupóny 670,18 € 24.10.2016 26.10.2016 PP
7160406419 Slovenský pozemkový fond, Bratislava 17335345 prenájom podľa zmluvy PNZ .P 44074/06.00 282,85 € 31.10.2016 31.10.2016 PP
1143162336 O2, Bratislava 35848863 služby 13,56 € 2.11.2016 3.11.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 plyn MŚ 243,00 € 2.11.2016 3.11.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 poplatok plyn OcÚ 164,00 € 2.11.2016 3.11.2016 PP
10160302 LISA, Peter Jurík, Ćierna Voda 41590465 prezentácia obce v informačnom portáli na rok 2017 27,88 € 2.11.2016 7.11.2016 PP
99916357 Mesto Prešov 00327646 poplatky - stavebný úrad za 3.Q 910,00 € 28.10.2016 7.11.2016 PP
360101149 O.S.VO. comp. Prešov 36460141 dodávka elektriny VO 388,00 € 27.10.2016 7.11.2016 PP
192733896 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 poplatky - mobil 20,99 € 27.10.2016 7.11.2016 PP
905357 Slovakia Energy, Bratislava 36807702 poplatky el. energie 784,00 € 3.10.2016 7.11.2016 PP
161647 CBS SPOL s.r.o. Kynceľová 36754749 propagácia obce 385,00 € 7.11.2016 7.11.2016 PP
1000135601 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 polpatky telefon + internet 95,36 € 7.11.2016 7.11.2016 PP
2121742801 VVS, Košice 36570460 stočné, vodné 502,99 € 7.11.2016 7.11.2016 PP
0028220705 Orange, Bratislava 35697270 poplatky - mobil 38,99 € 7.11.2016 7.11.2016 PP
1020094 Dopravný podnik mesta Prešov 31718922 mesačná platba 1491,98 € 7.11.2016 7.11.2016 PP
1492016 Fura, Rozhanovce 36211451 vývoz KO -služby 1486,86 € 7.11.2016 7.11.2016 PP
360101186 O.S.V.O. comp. Prešov 36460141 monitoring, prevádzka VO 124,00 € 8.11.2016 8.11.2016 PP
3160097 Radio Amatér Schotter, Poprad 47537914 megafon - MŚ 32,80 € 8.11.2016 8.11.2016 PP
160110446 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 2,56 € 8.11.2016 8.11.2016 PP
522016 Jozef Tomko, Bajzova 19, Haniska 33872597 nákup potravín pre MŚ 299,19 € 8.11.2016 8.11.2016 PP
71637757 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,60 € 10.11.2016 10.11.2016 PP
3400160318 Panta Rei, Veľký Meder 31443923 edukačné pomôcky 66,25 € 10.11.2016 10.11.2016 PP
360101186 O.S.V.O. comp. Prešov 36460141 monitoring a prevádzka VO 124,00 € 8.11.2016 14.11.2016 PP
216023314 Papera, Banská Bystrica 46082182 kancelárske potreby 48,95 € 14.11.2016 14.11.2016 PP
71639325 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,60 € 21.11.2016 21.11.2016 PP
160111034 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 2,54 € 23.11.2016 23.11.2016 PP
70300216 FAST PLUS, Bratislava 35712783 prenosné rádio - MŚ 59,90 € 28.11.2016 28.11.2016 PP
2121849080 VVS, Košice 36570460 vodné 164,24 € 28.11.2016 28.11.2016 PP
7400024214 Slovakia Energy, Bratislava 36807702 el. enrgia 42,77 € 23.11.2016 28.11.2016 PP
6817652107 Komunálna poisťovňa, Banská Bystrica 31595545 poistné kanál 179,78 € 28.11.2016 28.11.2016 PP
1547416 Fúra, Rozhanovce 36211451 smetné nádoby 132,00 € 1.12.2016 1.12.2016 PP
311773 Komunálna poisťovňa, Banská Bystrica 31595545 poistné - ihrisko 37,86 € 2.12.2016 2.12.2016 PP
311773 Komunálna poisťovňa, Banská Bystrica 31595545 poistné škôlka 49,80 € 2.12.2016 2.12.2016 PP
2016001967 KEO, Záhorce 36739464 licencie 177,02 € 2.12.2016 2.12.2016 PP
30112016 MAS TRI PRUTY, Záborské 42380499 členské 2017 50,00 € 2.12.2016 2.12.2016 PP
905357 Slovakia Energy, Bratislava 36807702 el. energia 802,00 € 1.12.2016 2.12.2016 PP
016379 VARES, Banská Bystrica 31635709 prijímač na TV 217,20 € 1.12.2016 2.12.2016 pp
394666 Slovenská pošta, Prešov 36631124 predplatné časopis v MŚ 7,20 € 28.11.2016 2.12.2016 PP
192733896 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby - mobil 20,99 € 28.11.2016 2.12.2016 PP
170571 EDUCAPLAY, Žilina 44889780 edukačné pomôcky 157,55 € 6.12.2016 6.12.2016 PP
170594 EDUCAPLAY, Žilina 44889780 edukačné pomôcky 41,10 € 6.12.2016 6.12.2016 pp
71640600 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,60 € 6.12.2016 6.12.2016 PP
160111784 HOOK, Košice 36216224 školské ovocie 3,10 € 6.12.2016 6.12.2016 PP
71641960 Tatranská mliekareň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 3,19 € 6.12.2016 12.12.2016 PP
16FV0404 Komár Ján, s.h.r. Prešov 17064911 nákup zemiakov pre MŚ 24,00 € 6.12.2016 13.12.2016 PP
672016 Jozef Tomko, Prešov 33872597 nákup potravín pre MŚ 309,51 € 13.12.2016 13.12.2016 PP
0028220705 Orange, Bratislava 35697270 služby - mobil 51,99 € 6.12.2016 14.12.2016 PP
360111312 O.S.V.O. comp. Prešov 36460141 monitoring a prevádzka VO 124,00 € 6.12.2016 14.12.2016 PP
1000135601 Slovak Telecom, Bratislava 35763469 služby - telefón, internet 86,63 € 6.12.2016 14.12.2016 PP
1145608439 O2 Slovakia, Bratislava 35848863 služby - mobil 13,93 € 6.12.2016 14.12.2016 PP
2016692 CLEERIO, Košice 46812342 servisné poplatky - katastrálny portál 240,00 € 6.12.2016 14.12.2016 PP
2016002 Obec Vyšná Śebastová 328006 náklady na činnosť hl. kontrolóra 2016 44,93 € 8.12.2016 14.12.2016 PP
5912016 Združenie miest a obcí, Bratislava 00584614 členské 2017 112,03 € 6.12.2016 15.12.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba plyn OcU 164,00 € 6.12.2016 15.12.2016 PP
5150030751 SPP, Bratislava 35815256 platba plyn MŚ 243,00 € 6.12.2016 15.12.2016 PP
2121851838 VVS, Košice 36570460 vodné,stočné 486,77 € 6.12.2016 15.12.2016 PP
1622816 Fúra, Rozhanovce 36211451 KO 1064,63 € 6.12.2016 15.12.2016 PP
5812016 Združenie miest a obcí, Bratislava 00584614 členské 2017 112,04 € 15.12.2016 15.12.2016 PP
201610092 Pointa Fecko, Ľubotice 36492850 edukačné pomôcky 75,84 € 15.12.2016 15.12.2016 pp
122016 ZAKSTOL, Teriakovce 41551150 edukačná zostava 550,00 € 15.12.2016 20.12.2016 PP
1665599 Noema, Lemešany 36469505 nákup mäsa pre MŚ 50,56 € 21.12.2016 21.12.2016 PP
71643598 Tatranská mliekáreň, Kežmarok 31654363 školské mlieko 1,60 € 22.12.2016 22.12.2016 PP
261459 MOVIR, Pionierska, Prešov 36505862 náhradný materiál 115,50 € 27.12.2016 27.12.2016 PP
84120389 Poradca, Žilina 36371271 predplatné 29,40 € 27.12.2016 27.12.2016 PP
7611460583 Slovak Telekom, Bratislava 35763469 služby 25,99 € 27.12.2016 27.12.2016 PP
160900 MOVIR, Pionierska, Prešov 36505862 propan butan 18,90 € 28.12.2016 28.12.2016 PP
1683916 Fúra, Rozhanovce 36211451 vývoz olejov 36,00 € 30.12.2016 30.12.2016 PP