Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Zmluvy

Zmluvy uzavreté v roku 2012
Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
40/005/11 Zmluva o Dexia Komunál eurofondy - úver Prima banka Slovensko a.s. Bankový úver - obnova secesnej kúrie z 20. storočia 0,00 € 15.2.2012 15.2.2012
0 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. príjem a čerpanie dotácii poskytnutých z MŹP-rozšírenie kanalizácie 0,00 € 30.4.2012 30.4.2012
0 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. príjem a čerpanie dotácii poskytnutých MŚ "Revitalizácia MŚ 2012" 0,00 € 10.7.2012 10.7.2012
50-000055835PO2012 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu a odvádzanie vôd VVS, Košice Dodávka vody z verejného vodovodu a odvádzanie odpadových vôd 0,00 € 12.7.2012 12.7.2012
128/1.2M/2012 Zmluva o posytnutí NFP MŽP, Bratislava Rozšírenie kanalizácie Haniska 1688219,29 € 17.8.2012 17.8.2012
128/1.2MP/2012 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR všeobecné podmienky časť 1 0,00 € 17.8.2012 17.8.2012
128/1.2MP/2012 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR všeobecné podmienky časť 2. 0,00 € 17.8.2012 17.8.2012
128/1.2MP/2012 Zmluva o poskytnutí NFP Ministerstvo životného prostredia SR všeobecné podmienky časť 3 0,00 € 17.8.2012 17.8.2012
128/1.2MP/2012 Zmluva o dielo Ministerstvo životného prostredia SR všeobecné podmienky č. 4 0,00 € 17.8.2012 17.8.2012
128/1.2MP/2012 Zmluva o dielo Ministerstvo životného prostredia SR všeobecné podmienky č.5 0,00 € 17.8.2012 17.8.2012
0 Dodatok č. 1 k zmluve o poradenskej činnosti Ing. Vladimír Jenčurák implementácia projektu - externý manažment 28900,00 € 16.11.2012 16.11.2012
0 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 6/09 zo dňa 17,8,2009 B+B projekt, s.r.o. výkon stavebného dozoru počas realizácie stavebných prác 19950,00 € 16.11.2012 16.11.2012