Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Zmluvy

Zmluvy uzavreté v roku 2013
Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
0 Spoločenská zmluva o založení spoločnosti s.r.o. Obstaravacia agentúra Panoráma Média Prešov, Družstvo, Železničiarska 16 obstaravacia agentúra 0,00 € 14.2.2013 14.2.2013
1/2013 O poskytnutí finančných prostriedkov na zabezpečenie sociálnej služby Gabriela, Lemešianska 21, Haniska poskytnutie FP podľa §78 a a zákona 448/2008 Z.z. o soc. službách a 455/1991 Zb. o ŽP 26880,00 € 15.2.2013 15.2.2013
10/2009 Dodatok č. 3 Dopravný podnik mesta Prešov Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní MHD 2013 16433,76 € 5.3.2013 5.3.2013
0 Zmluva o nájme nebytových priestorov Obstaravacia agentúra, s.r.o. nájomná zmluva 200 €/mesiac 200,00 € 29.3.2013 2.4.2013
Dodatok č. 1 128/1.2.MP/2012 Ministerstvo životného prostredia SR dodatok č. 1 0,00 € 8.4.2013 8.4.2013
0 Zriadenie grantového účtu na finacovanie projektu prevencia kriminality na rok 2013 Prima banka Slovensko a.s. Grantový účet, -kamerový systém 5000,00 € 22.4.2013 22.4.2013
0 Zmluva o nájme nebytových priestorov Kancírová Jarmila, Haniska prenájom sály na športovo-rekrreačnú činnosť 2€ /1 hod. 2,00 € 30.4.2013 30.4.2013
2012/08 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Vladimír Andračšík, Lipovce audit 2012 400,00 € 2.5.2013 2.5.2013
0 Kúpna zmluva o prevode vlastnického práva k nehnuteľnosti Adlen, s.r.o. Zlatobanská, Prešov kúpa nehnuteľnosti 31070,00 € 30.5.2013 30.5.2013
104/2013/00 Vybudovanie kamerového systému v obci Ministerstvo vnútra SR, Obvodný úrad Prešov Dotácia zo ŠR SR na rok 2013 - prevencia kriminality 5000,00 € 7.6.2013 7.6.2013
67-9/2013 Mandatna zmluva na zabezpečenie poradenstva a realizáciu VO PRO TENDER s.r.o. Stierova 1132/1 Košice kompletná realizácianpostupu VO zadávania podkladov - užšia súťaž, Rozšírenie kanalizácie Haniska 1666,00 € 26.6.2013 26.6.2013
MK 7564/2013/1.1. Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR na rok 2013 Ministerstvo kultúry, Bratislava zmluva o poskytnutí dotácie - NKP Furča 15000,00 € 28.6.2013 12.7.2013
1117/18/2011/ZPO Dodatok č. 1 Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice doplnenie zmeny o výkone správy majetku obce 0,00 € 3.7.2013 3.7.2013
105/2013 Zmluva o dielo - oprava poškodených časti MK UL. Veterná - Vrbová, Haniska Jozef Markoscy, EGM, Hapáková 11, Ĺubotice oprava poškodených časti MK 8764,80 € 30.7.2013 31.7.2013
106/2013 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko a.s. Reštaurovanie pamätníka NKP 15000,00 € 21.8.2013 21.8.2013
104/2013 Zmluva o dielo TOP - PLYN, Petrovany 40 Realizácia centrálneho vykurovania priestorov OcÚ 9599,47 € 26.8.2013 28.8.2013
0 Zmluva o dielo Geosense,SK s.r.o. Košice webová aplikácia, geoportál 650,00 € 10.10.2013 10.10.2013
128/2013 Zmluva o dielo D.A.H., s.r.o. Prešov výroba a inštalácia informačnej tabule a trvale vysvetľujúcej tabule k projektu Rozšírenie kanalizácie Haniska 6720,00 € 26.11.2013 27.11.2013
28/11/2013 Zmluva o dielo Gasmonta s.r.o. Vranov nad Topľou Pripojovací plynovod a odberné plynové zariadenie v budove OcÚ 5517,80 € 28.11.2013 29.11.2013
0 Zmluva o zabezpečení zvozu separovaného komunálkneho odpadu Združenie obcí EKOTORYSA, Haniska Zabezpečnie zvozu zhodniocovanie separovaného odpadu v súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. 0,00 € 2.12.2013 2.12.2013
4/2013 Dodatok č. 4 Fura , 044 42 Rozhanovce Dodatok o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi 0,00 € 27.12.2013 27.12.2013
10/2009 Dodatok č. 4 Dopravný podnik mesta Prešov Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní MHD 2014 15958,79 € 30.12.2013 30.12.2013