Obec Haniska

26. júna 2019, meniny má Adriána

Zmluvy

Zmluvy uzavreté v roku 2014
Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
251-112-7449/2013 Zmluva o poskytnutí vybraných súborov z IS katastra nehnuteľnosti Geodetický a kartografický ústav, Bratislava Poskytovanie údajov zo súboru pospisných informácii územia Haniska 0,00 € 23.1.2014 23.1.2014
2014/6 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb podľa §269 odst.2 zákona 553/1991 Ing. Vladimír Andračšík, Lipovce poskytnutie auditorských služieb 400,00 € 6.2.2014 6.2.2014
50756/2014 Kúpna zmluva uzavretá v zmysle § 409 a násl. Ob.Z. Tatranská mliekareň , Nad Traťou 26, Kežmarok Europsky školský mliečny program 0,00 € 24.2.2014 3.3.2014
1/2014 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb naklad.s odpadmi Fúra, s.r.o. SNP 77, 044 42 Rozhanovce Zmena a doplnenie následovných ustanovení zákl. zmluvy 0,00 € 26.2.2014 3.3.2014
149/26/2014/IÚ Zmluva o združení finančných prostriedkov a spolupráci Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice Rozšírenie kanalizácie 0,00 € 28.3.2014 1.4.2014
150/27/2014/IÚ Zmluva o budúcej kúpnej zmluve pre stavbu Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice Rozšírenie kanalizácie 1,00 € 28.3.2014 1.4.2014
3/2014 Zmluva o poskytnutí technickej služby Systém alarm, Čergovská 12, Prešov poskytnutie technickej služby 0,00 € 9.4.2014 11.4.2014
4419003770 Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu PO a podnikajúcich FO - MŠ Komunálna poisťovňa, Vienna insurance group, Bratislava poistenie majetku - MŚ 29,80 € 18.5.2014 21.5.2014
04/2014 Zmluva o spolupráci Profi Poľno, Źerotinova bašta 1, 940 01 Nové Zámky zmluva o spolupráci 0,00 € 19.5.2014 21.5.2014
5/2014 Rámcová zmluva HOOK, s.r.o. Toryská 6, Košice zmluva o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny 0,00 € 23.5.2014 29.5.2014
6/2014 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich HOOK, s.r.o. Toryská 6, Košice Školské ovocie 0,00 € 23.5.2014 29.5.2014
MK - 2358/2014/1.1. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry SR Ministerstvo kultúry, odbor projektového riadenia, Bratislava zmluva o poskytnutí dotácie - NKP Furča 8000,00 € 26.5.2014 26.5.2014
50-000055835PO2012 Dodatok č.1 Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50, Košice O dodávke a odvádzaní odpadových vôd 0,00 € 29.5.2014 2.6.2014
7/2014 Mandatna zmluva ORIM-TENDER, s.r.o. 17. novebra 73, Sabinov VO - Haniska -úprava miestnych komunikácii - rekonštrukcia Martinska ul. 0,00 € 30.5.2014 4.6.2014
6/2014 Zmluva o dielo Martin Kutný, akademický sochár, Bardejov Zmluva o dielo - rekonštrukcia pamätníka Furča 0,00 € 21.7.2014 21.7.2014
2/2014 Dodatok č. 2 o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Fura , 044 42 Rozhanovce Zmena a doplnenie následovných ustanovení zákl. zmluvy 0,00 € 28.7.2014 30.7.2014
2014/04 Mandatna zmluva Bardspol., Pražská 2, Košice Rekonštrukcia a modernizácia VO 0,00 € 12.8.2014 12.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKO SVIP, s.r.o., Sabinov všeobecné podmienky k zmluve 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
04-14 Zmluva o dielo EKOSVIP, Sabinov Rozšírenie kanalizácie Haniska 0,00 € 14.8.2014 15.8.2014
3A-20D-004 0814 Zmluva o dielo O.S.V.O, comp. Strojnícka, Prešov Rekonštrukcia a modernizácia VO 158230,22 € 18.8.2014 18.8.2014
01/2014 Zmluva o účte Slovenská sporiteľńa,a.s. Tomašikova 48, 832 37 Bratislava poskytnutie banových produktov Komunál 0,00 € 27.8.2014 2.9.2014
02/2014 Zmluva o elektronických službách Slovenská sporiteľńa,a.s. Tomašikova 48, 832 37 Bratislava zmluva o elektronických službách 0,00 € 27.8.2014 2.9.2014
01/2014 Obchodné podmienky k zmluve Slovenská sporiteľna, Bratislava Obchodné podmienky 0,00 € 27.8.2014 2.9.2014
02/2014 Obchodné podmienky pre poskytnutie ES a PK Slovenská sporiteľna, Bratislava Obchodné podmienky 0,00 € 27.8.2014 2.9.2014
306/AUCO/14 Zmluva o úvere Slovenská sporiteľna, Bratislava zmluva o úvere 140000,00 € 3.9.2014 3.9.2014
03/2014 Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľna, 832 37 Bratislava Vystavenie a odovzdanie bankozmenky 140000,00 € 3.9.2014 3.9.2014
306/AUCO/14 Obchodné podmienky k zmluve Slovenská sporiteľna, 832 37 Bratislava Obchodné podmienky 0,00 € 3.9.2014 3.9.2014
306/ACUO/14 Sadzobník poplatkov a náhrad Slovenskej sporitelne Slovenská sporiteľńa,a.s. Tomašikova 48, 832 37 Bratislava sadzobník poplatkov a náhrad 0,00 € 3.9.2014 3.9.2014
04/2014 Zmluva o dielo CESTY,MOSTY, s.r.o., Košice zmluva o dielo -rekonštrukcia ul. Martinská 67749,30 € 8.9.2014 9.9.2014
09/09/2014 Zmluva o dielo Gasmonta s.r.o. Vranov nad Topľou Zmluva o dielo - MŚ 7241,54 € 9.9.2014 11.9.2014
1/2014 Dodatok č.1 EKOSVIP, Sabinov Dodatok - zmena ukončenia stavby 0,00 € 6.10.2014 7.10.2014
Dodatok 1 ZoD 3A - ZoD - 0040814 Dodatok č.1 O.S.V.O, comp. Strojnícka, Prešov dodatok č.1 0,00 € 27.10.2014 29.10.2014
7/2014 Zmluva o vzájomnej spolupráci PRESNET, Strojnícka , Prešov Káblový distribučný systém 0,00 € 31.10.2014 3.11.2014
1/09/2014 Zmluva o dielo PLANSTAV Vranov, Herlianska 1070/870, Vranov zmluva o dielo - rekonštrukcia strechy MŚ 0,00 € 10.11.2014 10.11.2014
2/2014 Dodatok č. 2 OSVO comp. Strojnícka 18, Prešov zmena rozpočtových nákladov 0,00 € 10.11.2014 19.11.2014
5/09/2014 Kúpna zmluva Ing. Ján Tekeľ, Krompašská 41, Haniska kúpa nehnuteľnosti 3990,00 € 12.11.2014 12.11.2014
6/09/2014 Kúpna zmluva Ing. Gábor František, Bystrá 11, Margecany kúpa nehnuteľnosti 3285,00 € 12.11.2014 12.11.2014
43/2014 Zmluva o dielo 43/2014 SYSTEM ALARM, Ćergovská12, Prešov inštalácia kamerového systému 6505,08 € 24.11.2014 27.11.2014
207/PO/2014/§ 12 Dohoda o podmienkách vykonávania MOS pre obec Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov zabezpečenie MOS 0,00 € 8.12.2014 12.12.2014
366/2014/OO Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR - zabezpečenie úloh prevencie kriminality Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Prešov prevencia kriminality 5000,00 € 9.12.2014 10.12.2014
Dodatok č. 2 128/1.2.MP/2012 Ministerstvo životného prostredia SR dodatok č. 2 0,00 € 19.12.2014 19.12.2014