Obec Haniska

16. júna 2019, meniny má Blanka

Zmluvy

Zmluvy uzavreté v roku 2015
Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
250215 Zmluva o dielo Premier Consulting, Komárno rekonštrukcia MK, chodníkov, parku a autobusovej zastávky 0,00 € 25.2.2015 26.2.2015
1/2015 Dodatok č. 1 k zmluve o dielo o poskytovaní servisných služieb Geosense SK s.r.o. Košice poskytovanie servisných služieb 0,00 € 5.3.2015 10.3.2015
10/2009 Dodatok č.5 Dopravný podnik mesta Prešov prevádzkovanie mestskej autobusovej dopravy 0,00 € 16.3.2015 17.3.2015
2/2015 Zmluva o nájme O.S.V.O. s.r.o. Strojnícka, Prešov prenájom časti zábradlia na futbalovom ihrisku 500,00 € 25.3.2015 30.3.2015
15/37/054/39 Dohoda 15/37/054/39 Úrad práce ,sociálnych vecí a rodin, Prešov podpora zamestnávania UoZ 0,00 € 27.3.2015 1.4.2015
3/2015 Zmluva o dielo SLOVAK MEDICAL COMPANY, Prešov zmluva o dielo - vypracovanie projektovej dokumentácie 0,00 € 30.4.2015 7.5.2015
4/2015 Dodatok č.2 Right Power Energy, Źilina dodatok č. 2 0,00 € 20.5.2015 20.5.2015
2015/24 Zmluva o poskytovaní auditorskych služieb Ing. Vladimír Andraščík, 082 36 Lipovce audit účtovnej závierky 400,00 € 22.5.2015 29.5.2015
2/2015 Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny HOOK, s.r.o. Toryská 6, 040 11 Košice školské ovocie - 2015/2016 0,00 € 25.5.2015 25.5.2015
5-14-1 Zmluva o dielo EKO SVIP, Sabinov Rozšírenie rozsahu stavebných prác 15854,92 € 15.6.2015 16.6.2015
5/2015 Dodatok č.3 k združenej dodávke elektriny Right Power Energy, Źilina dodatok č.3 0,00 € 15.6.2015 15.6.2015
6/2015 Zmluva o dielo EKO SVIP, Sabinov Haniska - pokladka asf. koberca 16213,24 € 18.6.2015 18.6.2015
MK-7271/2015/1.1 Zmluva o poskytnutí dotácie zo ŠR Ministerstva kultúry SR Ministerstvo kultúry SR, Bratislava Obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva 5000,00 € 1.7.2015 1.7.2015
20642-4/2015-PO Dohoda o poskytnutí údajov Sociálna poisťovňa, Bratislava dohoda o poskytnutí údajov 0,00 € 7.7.2015 14.7.2015
PZ Príkazova zmluva Obstaravacie trhovisko, Bojnice proces CVO - zebezpečenie zberu prepravy a zhodnocovania odpadu 0,00 € 30.7.2015 30.7.2015
01/2015 Zmluva o dielo Restores, Bardejov reštaurovanie Pamätníka roľníckej vzbury z roku 1831 6138,00 € 24.8.2015 24.8.2015
441 900 4638 Poistná zmluva Komunálna poisťovňa, Štefanikova 17, Bratislava poistenie majetku - kanalizačná sieť 719,11 € 10.9.2015 16.9.2015
50-000104424PO2015 Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice dodávka vody,odvádzanie odpadových vôd 0,00 € 13.10.2015 23.10.2015
50-000104424PO2015 všeobecné podmienky Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice všeobecné podmienky 0,00 € 13.10.2015 23.10.2015
50-000104424PO2015 reklamačný poriadok Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice reklamačný poriadok 0,00 € 13.10.2015 23.10.2015
997/27/2015/PO Zmluva o zriadení vecného bremena Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice zriadenie vecného bremena 0,00 € 14.10.2015 23.10.2015
Dodatok č. 2 1117/18/2011/závodPO Dodatok č. 2 -výkon správy majetku Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Košice výkon správy majetku 0,00 € 2.11.2015 3.11.2015
50-00055835PO2012 Dodatok č. 2 VVS, a.s. Košice dodávka vody a odvádzanie odpadových vôd 0,00 € 20.11.2015 4.12.2015
2015/01 Zmluva o poskytovaní služieb ATH-PO, Bardejovská 61, Ĺubotice OPP, BOZP 0,00 € 26.11.2015 30.11.2015
2015/002 Mandátna zmluva ATH-PO, Bardejovská 61, Ĺubotice OPP, BOZP 0,00 € 26.11.2015 30.11.2015
081215-4-2 Zmluva o dielo Premier Consulting EU, Komárno žiadosť o nenávratný príspevok z Programu rozvoja vidieka 0,00 € 8.12.2015 10.12.2015
081215-4-1 Zmluva o dielo Premier Consulting EU, Komárno študia uskutočniteľnosti 1. -7.2 0,00 € 8.12.2015 10.12.2015
081215-5-1 Zmluva o diele Premier Consulting EU, Komárno štúdia uskutočniteľnosti 3- 7.2 0,00 € 8.12.2015 10.12.2015
081215-5-2 Zmluva o dielo Premier Consulting EU, Komárno Źiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka 0,00 € 8.12.2015 10.12.2015
ZLP -2016-1182 Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátové centrum obcí a miest DataCentrum elektronizácie US Slovenska prevádzka IS DCOM 0,00 € 18.12.2015 18.12.2015