Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Zmluvy

Zmluvy uzavreté v roku 2016
Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
6/2016 Dodatok č. 6 k zmluve o výkone vo verejnom záujme Dopravný podnik mesta Prešov dodatok č. 6 0,00 € 19.1.2016 19.1.2016
19/2016 Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu H+EKO, Košice zber, preprava a spracovanie elektroodpadu 0,00 € 16.2.2016 16.2.2016
2/2016 Zmluva o dielo Ing. Arch. Peter Hajtáš, Kutuzovova 13, Prešov Zmeny a doplnky č. 3 k územnému plánu obce 6900,00 € 24.2.2016 25.2.2016
01/03/16 Zmluva o dielo Plynmont s.r.o. Chemlonská1, Humenné Rekonštrukcia námestia v obci Haniska vetva D 63604,00 € 30.3.2016 6.4.2016
02/03/16 Zmluva o dielo Spektrum družstvo, Jarkova 4, Prešov Rekonštrukcia chodníkov v obci Haniska vetva C 65928,54 € 30.3.2016 6.4.2016
3864/2016 Nájomná zmluva Lesy Slovenskej republiky, Banská Bystrica nájom pozemku LV 243 0,00 € 6.6.2016 11.6.2016
1/2016 Dodatok č. 1 ATH-PO, Ľubotice Dodatok ku Zmluve o posklytovaní služieb 0,00 € 16.6.2016 16.6.2016
2016/24 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb Ing. Vladimír Andraščík, Lipovce 76 audit účtovnej uzavierky 600,00 € 10.7.2016 13.7.2016
Dodatok č. 7 Zmluva o výkone vo verejnom záujme pri prevádzkovaní MHD Dopravný podnik mesta Prešov dodatok 0,00 € 2.11.2016 15.11.2016
1/12/2016 Dohoda o vzájomnej spolupráci Obec Záborské dohoda o vzájomnej spolupráci - plnenie úloh dobrovolnícky požiadny zbor 0,00 € 1.12.2016 1.12.2016
2016 Dodatok č. 3 združená dodávka elktriny Slovakia Energy združená dodávka energie 0,00 € 22.12.2016 22.12.2016