Obec Haniska

26. júna 2019, meniny má Adriána

Zmluvy

Zmluvy uzavreté v roku 2018
Číslo zmluvy Názov zmluvy Identifikácia účastníkov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota predmetu zmluvy Dátum uzavretia zmluvy Dátum zverejnenia zmluvy
1/1/2018 Rámcová zmluva JUDr. Milas, Masarykova 13, Prešov právna služba 0,00 € 2.1.2018 5.1.2018
1/2018 Dodatok č.1 Fúra, s.r.o. Rozhanovce dodatok č.1 KO 0,00 € 6.2.2018 7.2.2018
2/2018 Fura, s.r.o., Rozhanovce dodatok č.2 dodatok KO 0,00 € 7.3.2018 8.3.2018
18/37/060/271 Dohoda o poskytnutí príspevku na úhradu PN chránenej dielne Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Prešov úhrada prevádzkových nákladov chránenej dielne 0,00 € 27.3.2018 27.3.2018
H/CH-L/01-2018 Zmluva o dielo INTERBAU, s.r.o. Brezovica Stavebné práce na realizácii stavby rekonštrukcia MK Lemešianska vetva B 21499,00 € 25.4.2018 26.4.2018
tz2018-04-26vs2 Zmluva o aktualizácii programov TOPSET Solutions, Stupava aktualizácia programov 0,00 € 10.5.2018 14.5.2018
3/2018 Dodatok č. 3 Fúra, s.r.o. Rozhanovce dodatok č.3 - nebezpečný odpad 0,00 € 16.5.2018 16.5.2018
2/2018 Dodatok č.2 ATH-PO S.R.O. Lubotice poskytovanie služieb 0,00 € 28.5.2018 28.5.2018
A10i/POA1/060/18 Slovenský vodohospodársky podnik 36022047 Zmluva o budúcej zmluve 0,00 € 29.6.2018 29.6.2018
2/07/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov SA Mesto Prešov spracovanie osobných údajov 0,00 € 29.6.2018 9.7.2018
3/07/2018 Zmluva o spracovaní osobných údajov PaM Mesto Prešov spracovanie osobných údajov 0,00 € 29.6.2018 9.7.2018
429/2018/OK Zmluva o poskytnutí dotácie PSK PSK, Nám,. mieru 2 dotácia z rozpočtu PSK 2200,00 € 10.8.2018 13.8.2018
4/2018 Kúpna zmluva UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. KDS 25200,00 € 13.8.2018 13.8.2018
5/2018 Zmluva o nájme Rímskokatolícka farnosť Najsvätejšej Trojice, Prešov - Solivar nájom 37,58 € 7.9.2018 7.9.2018
4/2018 Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi FURA, s.r.o. Rozhanovce dodatok č.4/2018 0,00 € 1.10.2018 1.10.2018
2/10/2019 Zmluva o dielo Michal Vaško - VYDAVATELSTVO tlač knihy Haniska - história a súčasnosť 4199,80 € 10.10.2018 14.10.2018
3/2018 TOPSET Solution, Stupava zmluva o poverení spracovaním osobných údajov zmluva informačnž systém Win CITY 0,00 € 10.10.2018 14.10.2018
201801153 Kúpna zmluva Mesto Prešov, Hlavná 73, Prešov nákup plastových sedadiel 100,00 € 30.11.2018 30.11.2018