Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Duchovný život

Rímsko-katolícky kostol v obci Haniska sa datuje od roku 1750. Obnovený bol v roku 1887 a v roku 1916. Hlavný oltár je z polovice 18. storočia s novým obrazom najsvätejšej trojice od majstra Jordana z roku 1947. Rozsiahla obnova kostola sa začala 18. júna 2008. J. EX. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup-metropolita požehnal 29. januára 2012 obnovený kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici. Vonkajšie terénne úpravy sa dokončili v septembri 2012. Veľké poďakovanie pri obnove kostola patrí vdp. o. kanoníkovi J. Šechnému a všetkým darcom a dobrodincom. Pán Boh zaplať za vaše milodary a vynaložené úsilie. Obec patrí pod farnosť Solivar a nakoľko nemá postavený dom smútku, kostol plní aj túto funkciu.

Liturgický program:

streda - 17:30 hod.
piatok - 18:30 hod. - detská omša
sobota - 14:00 hod. - DOS - Gabriela
nedeľa - 8:45 hod.