Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Pamiatky

Mlyn

Roku 1904 bol zriadený mlyn.

Fotka mlynu

Pomník sedliackeho povstania

Významnou kapitolou dejín v roku 1831 je sedliacke povstanie. Vojnami a pustošením preriedené rady poddaných začala v roku 1831 kosiť epidémia cholery. Začala sa šíriť z Haliča a zaplavila celú Šarišskú župu. Na počesť sedliackeho povstania postavili na kopci Furča nad Haniskou pomník v roku 1938 a je dominantou obce. Pomník je postavený podľa návrhu arch. Pospíšila. Celková výška je 20 m. Jednotlivé postavy v skupine sú 3,2m vysoké. Postava na pylóne je vysoká 4,2m. V pravej ruke drží ratolesť dĺžky 0,4m.

Fotka Pomníku sedliackeho povstania

Kostol najsvätejšej trojice

Ukončenie výstavby kostola " Najsvätejšej trojice "v obci Haniska datuje do roku 1750. Obnovený bol v roku 1887 a v roku 1916. Jednoduchá stavba s loďou s takmer štvorcovým pôdorysom a oblým presbytériom. Priestory sú zaklenuté "českou plachtou". Fasáda je hladká s nárožnými piliermi. Priečelie je ukončené štítom s rolajovou ornamentikou. Hlavný oltár je z polovice 18. storočia s novým obrazom Svätej trojice od majstra Jordána z roku 1947. Kazateľnica je rokoko-klasicistická z druhej polovice 18. storočia.

Fotka kostola - vnútro

Nesporným dokladom o histórii rímsko - katolíckeho kostola sú zvony. Malý zvon je z roku 1773 s latinským názvom v preklade Ježiš nazaretský kráľ židovský. Ďalší zvon je z roku 1888 a odliaty bol v Sabinove. Odlial ho zvonár majster Friedman. Autorom nápisu je Jonas Zlatehlav a názov znie: „Pre obcu Enitzka (Haniska) chválim boha, ľud, kňaza do chromu wolám fundátor Zlatehlav Jonaš “. Ďalším nesporným dôkazom je kríž umiestnený pred kostolom najsvätejšej trojice zhotovený v roku 1750.

Fotka kostola

Materská škola

Do dejín obce sa významnou mierou zapísala výstavba štátnej ľudovej školy jednotriednej na žiadosť občanov obce v zastúpení obecného zastupiteľstva.

Fotka materskej školy

15. marca 1927 bol daný súhlas na jej výstavbu. Náklady mali platiť občania obce. Proti tomuto rozhodnutiu sa obec v zastúpení Viliamom Kirchmayerom odvolala. Následne na to školská správa poukazuje zo štátneho rozpočtu 114 000 korún. Statkár Kirchmayer a 7 gazdov: Ondrej Lénardt, Ján Lénardt, Štefan Lénardt, Ján Pirohár, Štefan Sopko, Ondrej Tomáš, Ján Tomko ručia majetkom za ďalšie finančné zdroje vo výške 50 000 korún. Gazdovia sa ďalej zaväzujú poskytnúť konské povozy na prepravu materiálu.