Obec Haniska

23. júla 2019, meniny má Libor, Oľga

Zástupca starostu

Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva; ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. (odst.1 § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Za zástupcu starostu obce bol obecným zastupiteľstvom zvolený 20.12.2018 Jozef Tomko, 46 rokov, Bajzova 19, Haniska, kandidát politickej strany Kresťanskodemokratické hnutie.