Obec Haniska

24. januára 2019, meniny má Timotej

Zástupca starostu

Starostu počas neprítomnosti alebo nespôsobilosti na výkon funkcie zastupuje jeho zástupca, ktorého na návrh starostu na tento účel zvolí spravidla na celé funkčné obdobie obecné zastupiteľstvo z poslancov obecného zastupiteľstva; ak zanikne mandát starostu pred uplynutím funkčného obdobia a nie je zvolený zástupca starostu, urobí tak aj bez návrhu starostu. Obecné zastupiteľstvo môže zástupcu starostu kedykoľvek odvolať. (odst.1 § 13b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Za zástupcu starostu obce bol obecným zastupiteľstvom zvolený 2.1.2015

Ing. Marek Fečo
45 rokov
Adresa: Bajzova 11, Haniska
Kandidát politickej strany: SMER