Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu

Komisie

Obecné zastupiteľstvo môže ziaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Komisie sú zložené z poslancov OcZ (sú spravidla predsedami komisií) a z ďalších osôb (navrhuje predseda komisie) zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo (§ 15 zák. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Komisie OcZ Haniska pre roky 2018 - 2022:

Komisia pre financie a rozpočet, správa územného majetku a územného plánovania
predseda:  Jozef Tomko

Komisia pre verejný poriadok 
predseda: Blanka Poláková

Komisia pre stavebnú činnosť a pozemkové  úpravy
predseda: Ing. Vojtech Schwartz

Komisia pre sociálnu oblasť
predseda: Miroslav Dzivý

Komisia pre šport a kultúru
predseda : Zuzana Kucanová

Komisia pre životné prostredie
predseda: Ing. Alexander Tokarčík, PhD.

Komisia o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov podľa čl. 7 ods.5 ústavného zákona 357/2004 Z.z
.predseda:  Mgr. Rudolf Hudák

Komisie sú zložené z poslancov OcZ a ďalších osôb zvolených OcZ, ktoré napomáhajú plniť úlohy orgánom obce a majú nasledovné funkcie:

 • poradná funkcia
 •  vystupuje ako poradný orgán OcZ
 • zaujíma stanoviska k riešeniu úloh obce
 • iniciatívna funkcia
 • vypracúvajú návrhy, podnety, stanoviská na riešenie najdôležitejších otázok života obce
 • predkladajú návrhy, podnety, stanoviská na riešenie najdôležitejších otázok života obce
 • predkladajú návrhy a stanoviská na rokovanie OcZ
 • kontrolná funkcia
 • kontrolujú spôsob realizácie a dodržiavanie uznesení OcZ a VZN
 • dozerajú na hospodárenie s majetkom obce
 • vykonávajú dozor nad podnikateľskou a investičnou činnosťou v obci
 • kontrolujú a vybavujú sťažností, oznámenia a podnety, príp. pripomienky občanov


Komisie ObZ nemajú rozhodujúcu právomoc.

Komisia sa skladá z:

 • predsedu
 • tajomníka
 • členov

Komisie sa schádzajú podľa potreby. Náplň práce pre jednotlivé komisie spracujú predsedovia komisie. Predsedom komisie je spravidla poslanec OcZ.


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

HANISKA II aktuálne počasie
webygroup
ÚvodÚvodná stránka